AKTUALNOŚCI

Nowy plan zagospodarowania województwa pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 oraz projekt Planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty przedstawiono na stronie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego:

  • Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 – link
  • Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030 – link

W środę 30 marca 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu, które potrwają do 13 maja 2016 r.  Terminy spotkań (rejestracja wymagana):

  • 06 kwietnia, Gdańsk – konferencja otwierająca konsultacje społeczne projektów Planów – 10:00, Amber Expo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11
  • 08 kwietnia, Malbork – spotkanie konsultacyjne PZP OM-G-G-S 2030 – 10:00, Centrum Kultury i Edukacji w Malborku, SZKOŁA ŁACIŃSKA, ul. Stare Miasto 42, sala wykładowa
  • 12 kwietnia, Chojnice – spotkanie konsultacyjne PZP WP 2030 – 11:00 Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30
  • 13 kwietnia, Słupsk – spotkanie konsultacyjne PZP WP 2030 – 10:00, Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64, audytorium
  • 14 kwietnia,  Wejherowo – spotkanie konsultacyjne PZP OM-G-G-S 2030 – 10:00, Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12 marca 195, III piętro, sala konferencyjna
  • 18, kwietnia, Gdańsk – konferencja dot. Prognozy Oddziaływania na Środowisko PZP WP – 10:00, Centrum Hewelianum, ul. Gradowa 6, Sala Kolumba

Chętni do zgłoszenia uwag mogą skorzystać z formularzy, odpowiednio dla planu dotyczącego województwa oraz planu dla Obszaru Metropolitalnego. Uwagi można przesyłać również na adres Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego – ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk oraz adres [email protected].

Procedura planistyczna w polskich miastach