Nowy parlamentarny zespół do spraw miast o Krajowej Polityce Miejskiej

W IX kadencji Sejmu powołany został parlamentarny Zespół ds. Miast. W jego skład weszło 16 posłów, głównie Lewicy. W tym tygodniu odbyło się trzecie spotkanie zespołu.

W skład zespołu weszli: Hanna Gill-Piątek, Magdalena Biejak, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Monika Falej, Katarzyna Kotula, Anita Kucharska-Dziedzic, Marcin Kulasek, Beata Maciejewska, Paulina Matysiak, Karolina Pawliczak, Joanna Scheuring-Wielgus, Krzysztof Śmiszek, Katarzyna Ueberhan, Marcelina Zawisza (wszyscy: Lewica) oraz Michał Jaros i Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej.

Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Miast została Hanna Gill-Piątek, wiceprzewodniczącymi Krystyna Sibińska oraz Beata Maciejewska, zaś sekretarzem Franciszek Sterczewski. Komisja ma podejmować tematy strategii rozwoju miast, planowania przestrzennego, transportu, mieszkalnictwa oraz adaptacji do zmian klimatycznych.

Debata o Krajowej Polityce Miejskiej

Jednym z pierwszych wyzwań będzie praca nad nową Krajową Polityką Miejską. Zespół chce opiniować założenia tego nowego dokumentu kierunkowego, przygotowywanego w celu realizacji odpowiedniej polityki urbanizacyjnej Polski.

Tematem lutowego posiedzenia zespołu była głównie Krajowa Polityka Miejska, która po pięciu latach od przyjęcia będzie podlegała aktualizacji. Nawiązano do rekomendacji, opublikowanych w ubiegłym roku przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, przed Kongresem Rozwoju Miast. Podczas spotkania komisji podjęte były również tematy dotyczące bieżących prac ministerstwa.

Pełna treść wideo z wczorajszego spotkania parlamentarnego zespołu ds. miast dostępna jest na stronach sejmowych.

W poprzedniej kadencji: dwa zespoły, niewiele posiedzeń

W poprzedniej kadencji Zespół ds. Miast Polskich zajmował się budżetami obywatelskimi oraz ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Przewodniczącym był Jacek Sasin z PiS, wiceprzewodniczącymi Piotr Apel z Kukiz15, Małgorzata Chmiel z PO, Joanna Scheuring-Wielgus, Łukasz Schreiber i Szymon Szymkowski vel Sęk z PiS. Łącznie w zespole było 33 posłów, w tym wiceministrowie Waldemar Buda i Artur Soboń (ten drugi do 2018 roku). Drugim był Zespół ds. Polityki Miejskiej. Tam przewodniczącym był Michał Szczerba z PO, zaś większośc członków stanowili przedstawiciele opozycji: Krzysztof Brejza, Michał Jaros, Ewa Lieder, Aldona Młyńczak, Arkadiusz Myrcha, Aldona Młyńczak (na koniec kadencji: wszyscy PO-KO), Piotr Apel (Kukiz15) oraz Joanna Scheuring-Wielgus z TERAZ. Jedynym przedstawicielem partii rządzącej był Przemysław Czarnecki. W historii posiedzeń znajdziemy tam tematy: “osoby starsze w ruchu drogowym – analiza potrzeb i rozwiązań w zakresie polityki miejskiej” oraz “rola młodzieżowych rad gmin w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego”.