Nowe Pole Mokotowskie: poznaliśmy wyniki konkursu

Dobiega końca kilkuletni projekt zmian w obrębie Pola Mokotowskiego. Nagrodzono projekty w konkursie na wizję przekształceń terenów parku.

wiz. WXCA SP. Z O.O. | za: SARP Warszawa

Pole Mokotowskie to teren, położony na styku trzech warszawskich dzielnic: Śródmieścia, Mokotowa i Ochoty. Ze względu na bliskość centrum i wartość gruntów, jest popularnym miejscem spędzania czasu przez warszawiaków. Park im. Józefa Piłsudskiego powstał na terenie istniejącego do lat 30. XX wieku lotniska. Jego wygląd, znany do dziś warszawiakom, został zaprojektowany przez architekta krajobrazu Stanisława Bolka, a teren parku urządzono w latach 70. i 80. W ostatnich miesiącach nastąpiły drobne inwestycje m.in. w infrastrukturę rowerową, park o powierzchni ponad 68 ha wymaga jednak szerszych zmian.

W roku 2015 Miasto odzyskało tereny po bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, znajdujące się na tyłach Biblioteki Narodowej. Był to pierwszy z argumentów, prowadzących do dyskusji i zmian zagospodarowana parku. W kwietniu 2016 roku odbyły się warsztaty charrette, formy partycypacyjnego planowania, dla Pola Mokotowskiego. Efektem był raport “Master Plan Pole Mokotowskie – Koncepcja Rozwoju

Do konkursu zostało złożonych 9 prac konkursowych na 31 dopuszczonych do konkursu Uczestników,

Przedstawiamy zwycięski projekt – autorstwa pracowni WXCA Sp. z o.o..

Zdaniem jury praca ta dała najlepszą odpowiedź na wytyczne konkursu oraz wykazała się “kulturą w kształtowaniu przestrzeni parkowej”. Jak czytamy w uzasadnieniu:

Praca w najpełniejszy sposób realizuje i twórczo rozwija wytyczne konkursu. Przestrzeń parku jest projektowana z kulturą i wrażliwością a wprowadzenie różnorodnych funkcji stwarza szansę na właściwe spełnienie oczekiwań społecznych. W pracy wprowadzono konsekwentnie rozwiązania proekologiczne które dają szansę na zachowanie bioróżnorodności. We właściwy sposób rozwiązano system wodny. W szerokim stopniu został wprowadzony aspekt edukacyjny. Proponowane rozwiązania architektoniczne mają indywidualny charakter parkowy i ze względu na swoją atrakcyjność mogą stać się wyróżnikiem przestrzeni parku. Na szczególną uwagę zasługuje pawilon wodny. Układ komunikacji pieszej w czytelny sposób wiąże wschodnią i zachodnią stronę parku oraz teren klubu Skra.

Drugą nagrodę uzyskała praca zespołu w składzie: Jakub Botwina, Stanisław Botwina, Elżbieta Myjak‐Sokolowska, Michał Szaruga. Trzecie miejsce uzyskała wizja pracowni RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa.

Z pozostałymi pracami zapoznać można się na stronie SARP Warszawa.