Nowe miasta w 2019 roku: poznaliśmy projekt rozporządzenia

Od dnia 1 stycznia 2019 r. na mapie naszego kraju pojawi się 5 nowych miast, a kilka innych jednostek zmieni swoje granice.

Nowe miasta, które zgodnie z projektem rozporządzenia mają pojawić się na mapie Polski wraz z początkiem nowego roku to:

  • Koszyce (powiat proszowicki, woj. małopolskie),
  • Lubowidz (powiat żuromiński, woj. mazowieckie),
  • Nowa Słupia (powiaty kielecki, woj. świętokrzyskie),
  • Pierzchnica (powiat kielecki, woj. świętokrzyskie),
  • Szydłów (powiat staszowski, woj. świętokrzyskie),
  • Wielbark (powiat szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie).
Nowe miasta 2019

Miasta, które pojawią się na mapie Polski w 2019 roku (źródło: projekt rozporządzenia z dnia 18 lipca 2018 r.)

Aż o 2700 hektarów powiększy się Sędziszów Małopolski. W uzasadnieniu projektu czytamy, że są to atrakcyjne tereny inwestycyjne, położone między autostradą A4 i zmodernizowaną linią kolejową Kraków – Medyka. Ich włączenie do miasta ma stanowić silny impuls do jego rozwoju.

Po raz kolejny, pomimo sprzeciwu mieszkańców terenów podmiejskich, swoje granice rozszerzy stolica województwa podkarpackiego. Rzeszów od nowego roku kosztem sąsiednich gmin Głogów Małopolski i Tyczyn powiększy się o ponad 600 hektarów.

Pierwsza zmiana dotyczy 90 hektarów terenów Miłocina w gminie Głogów Małopolski. Według uzasadnienia, już dziś tereny te “posiadają w większości charakter miejski”, a zabudowa sołectwa przylega bezpośrednio do granic miasta. Tereny te położone są przy drodze łączącej miasto i autostradę A4. Część ówczesnego sołectwa została włączona już do Rzeszowa: osiem lat temu.

Po drugiej stronie miasta Rzeszów powiększy się aż o 530 hektarów. Matysówka otoczona jest dziś z trzech stron granicami miasta, dodatkowo jej mieszkańcy korzystają z jego infrastruktury i mediów. Prawie 2/3 mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach, chcieli przyłączenia do stolicy województwa.

O ponad kilkaset hektarów powiększą się Kościan i Opoczno, zaś o kilkadziesiąt hektarów Kartuzy. Niewielkie zmiany nastąpią też w Pruchniku oraz  Kolbuszowej. Łącznie zmiany dotkną blisko 50 tysięcy mieszkańców.

Link do rozporządzenia