Nowa Towarowa o krok bliżej

Warszawski Krąg Kulturowy, łączący instytucje kulturalne w obrębie miasta; Laboratorium z przemysłem nowej generacji, okazały bulwar inspirowany wiedeńskim Ringiem czy park biegnący wzdłuż ulicy – to niektóre pomysły na zagospodarowanie ulicy Towarowej nadesłane przez profesjonalne zespoły interdyscyplinarne w ramach projektu Nowa Towarowa. Jury wybrało najlepsze koncepcje.

Do udziału w warsztatach zgłosiło się 18 zespołów projektowych. Nadesłane zgłoszenia zawierały zarówno propozycje wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego ulicy i nadania jej nowego charakteru inspirowanego poprzemysłowym dziedzictwem tego rejonu Woli, jak również koncepcje przestrzenne, pozwalające na stworzenie ciekawej i przyjaznej użytkownikom przestrzeni miejskiej.

Jury Warsztatów w składzie: Grzegorz Buczek (urbanista OW SARP), Marlena Happach (architekt OW SARP), Dariusz Hyc (architekt OW SARP), Hanna Nowak-Radziejowska (kierowniczka Muzeum Woli, o. Muzeum Warszawy), Katarzyna Sadowy (architekt, ekonomistka OW SARP), Piotr Sawicki (urbanista OW SARP), Jan Wiśniewski (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia) wskazało 6 zgłoszeń (zamiast początkowych 4), których autorzy otrzymali zaproszenie do II etapu warsztatów. Organizatorzy zdecydowali o zwiększeniu puli wynagrodzeń dla zespołów do 120 tys. zł brutto łącznie – tak, by zachowane zostało przewidziane regulaminem wynagrodzenie dla każdego z zespołów. To efekt wysokiego poziomu nadesłanych zgłoszeń, a także chęci przedstawienia zróżnicowanych punktów widzenia i propozycji rozwoju tej części Warszawy.

Zaproszenie do udziału w II etapie Warsztatów otrzymały następujące zespoły (w kolejności ocen Jury, zaczynając od najwyższej oceny w rankingu):

  1. Zespół MAU Mycielski Architecture & Urbanism w składzie Daniel Piotrowski, Jan Jakiel, Ewa Trocha, Tomasz Czerniak, Łukasz Oleszczuk, Maciej Mycielski za program Towarowa Boulevard
  2. Zespół R_Ewolucja Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW w składzie Anna Wilczyńska, Beata Gawryszewska, Kinga Rybak – Niedziółka, Izabela Myszka- Stąpór, Ryszard Nejman, Joanna Kowalewska za program Towarowa R_Ewolucja
  3. Zespół CZTERY PORY WOLI w składzie Paweł Jaworski, Tomasz Bojęć, Przemysław Chimczak, Maciej Warot za program Cztery Pory Woli
  4. Zespół Magdaleny Wrzesień w składzie Zuzanna Bogucka, Krzysztof Martyniak, Monika Pękalska, Magdalena Wrzesień za program Wola Rozwoju
  5. Zespół +48 Grupa Projektowa w składzie Karol Szparkowski, Kamil Miklaszewski, Krzysztof Pasternak, Tomasz Duda za program TO-WA-RO-WA
  6. Zespół BudCud Mateusz Adamczyk w składzie Mateusz Adamczyk, Agata Woźniczka, Marta Gendera za program Towarowa Park Laboratorium

ROZPOCZYNAMY DYSKUSJĘ O PRZYSZŁOŚCI ULICY TOWAROWEJ

Pierwsze spotkanie otwarte z udziałem zespołów zaproszonych do II etapu odbędzie się  17 listopada (wtorek) 2015 o godz. 16:00 w Muzeum Woli (ul. Srebrna 12, Warszawa). Udział
w spotkaniu jest wolny.

Warsztaty są częścią projektu Nowa Towarowa wspólnego działania Muzeum Woli, o. Muzeum Warszawy, Miasta Stołecznego Warszawa, Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz dwóch firm: Ghelamco i Skanska. Nowa Towarowa łączy potencjał wiedzy architektów, urbanistów, socjologów, ekonomistów oraz mieszkańców Warszawy. Przez cykl warsztatów eksperckich, a także warsztatów i konsultacji społecznych zostanie przeprowadzony proces budowania nowej tożsamości rejonu ulicy Towarowej dzięki wydobyciu najcenniejszych elementów identyfikacji przestrzennej i społecznej tej części Warszawy. Ważnym elementem projektu Nowa Towarowa jest również wystawa „Trwa Budowa. Warszawa zdaniem mieszkańców 1945-2015” – interaktywna ekspozycja w Muzeum Woli, uruchamiająca myślenie o zasadach koncepcyjnych towarzyszących odbudowie Warszawy. 
Projekt jest częścią wieloletniego programu Muzeum Woli. Laboratorium miasta, dążącego do faktycznej rewitalizacji przestrzeni Woli w kontekście historii dzielnicy. 

Szczegółowe informacje: www.nowatowarowa.pl, www.facebook.com/nowatowarowa