AKTUALNOŚCI

Nowa Minister Infrastruktury i Rozwoju zaprzysiężona przez Bronisława Komorowskiego

22 września nowi ministrowie złożyli w Pałacu Prezydenckim przysięgę. W Rządzie Ewy Kopacz jest 5 nowych twarzy, w tym Minister Infrastruktury i Rozwoju – Maria Wasiak.

Maria Wasiak

Maria Wasiak urodziła się 6 lipca 1960 roku w Radomiu. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, po czym podjęła pracę radcy prawnego. Ponadto jest absolwentką Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pierwsze działania na arenie politycznej nowej szefowej Resortu Infrastruktury i Rozwoju, to początek lat 90. Maria Wasiak w czasie swojej kariery zawodowej pełniła funkcje:
– wicewojewody radomskiego (w okresie starego podziału administracyjnego tj. 1998 r.)
– szefa gabinetu politycznego ministra transportu Tadeusza Syryjczyka
– dyrektora projektu PKP
– prezesa zarządu PKP Przewozy Regionalne
– dyrektora Biura Prywatyzacji PKP
– dyrektora promocji i spraw społecznych PKP
– członka zarządu PKP
– prezesa zarządu PKP
– wiceprzewodniczącej Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej w Brukseli
– członkini Rady Wykonawczej Międzynarodowego Związku Kolei w Paryżu

Cieszy fakt, że przedstawicielem MIR została osoba z bardzo dużym doświadczeniem w zakresie komunikacji zbiorowej. Warto jednak pamiętać, że MIR to nie tylko infrastruktura, ale również rozwój, o czym wspomniał Jerzy Kwieciński w rozmowie z Krzysztofem Rzymanem dla Polskiego Radia: “Na czele resortu staje osoba bardzo silnie związana z branżą infrastruktury – zaznaczył i dodał, że w rozwoju ważne są też takie aspekty, jak: przedsiębiorczość, innowacyjność, konkurencyjność i kapitał ludzki. – Koordynacja tych wszystkich działań, to jest główne zadanie tego resortu, nie tylko budowa samej infrastruktury“.

Na stanowisku Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak zastąpiła Elżbietę Bieńkowską, która objęła urząd komisarza Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw.