Nowa Huta Przyszłości – poznaliśmy kolejny z projektów planów miejscowych

Dzisiaj światło dzienne ujrzał projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Aktualizacja (24.08.2016): Wyłożone do wglądu zostały projekty kolejnych planów miejscowych – “Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe” oraz “Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ”. Zapoznać można się z nimi w naszej zakładce “Procedura” korzystając z linków pod artykułem.

Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu przystąpiono 21 listopada 2014 roku. Plan dotyczy terenu o powierzchni prawie 350 hektarów w dzielnicy XVIII (Nowa Huta). Na naszej stronie informowaliśmy o przebiegu prac oraz spotkaniach konsultacyjnych związanych z nowym planem. Mieszkańcy Krakowa będą mogli zapoznać się z projektem do dnia 15 grudnia na stronie BIP UM Krakowa.

Uchwalenie planu dać ma możliwość realizacji założeń strategicznego projektu miejskiego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Projekt ten dotyczy poprzemysłowych terenów we wschodniej części stolicy Małopolski, często zdegradowanych i skażonych. Problemem obszaru jest nieład urbanistyczny oraz słabe powiązania komunikacyjne. Dzięki uchwalanym planom oraz zawartym w nim zmianom powstać ma nowa zaplanowana jednostka urbanistyczna, która stać się ma jednym z głównych projektów inwestycyjnych w tej części Polski. Projekt zakłada działania rewitalizacyjne obszaru oraz współpracę z kombinatem hutniczym. W ramach Nowej Huty Przyszłości powstać mają między innymi Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Logistyczne, Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0 oraz część rekreacyjna Przylasek Rusiecki, którą dotyczy wyłożony właśnie plan miejscowy, Obiekty i tereny te połączone mają zostać Szlakiem Nowej Huty Przyszłości. W celu realizacji tego projektu powołana została spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., w której udziały mają Gmina Miejska Kraków oraz Województwo Małopolskie.

Kraków Nowa Huta

Wcześniej informowaliśmy o innych planach związanych z projektem “Nowej Huty Przyszłości”. Na terenie tym obowiązują dziś plany miejscowe: Branice, Wyciąże, Branice-Dwór, Ruszcza i Przylasek Rusiecki. Zastąpione zostaną one nowymi planami: Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ, Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe oraz Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki.

Procedura planistyczna w polskich miastach