NIK krytycznie o uzdrowiskach

Najwyższa Izba Kontroli zbadała 11 miejscowości, które posiadają status uzdrowiska. Żadna z nich nie spełnia obecnych wymogów.

Muszyna | fot. Dobromila (Wikimedia Commons) | CC BY-SA 3.0

W 10 miejscowościach przekroczono dopuszczalne normy hałasu, w pięciu sformułowano zastrzeżenia co do jakości powietrza, zaś w jednej nie przeprowadzono pełnego zakresu badań klimatu. Gminy nie monitorowały stanu środowiska lub błędnie przeprowadzały badania. Nadzór Ministra Zdrowia nad lecznictwem uzdrowiskowym był nieskuteczny i nawet pomimo przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego PM10 wynoszące nawet o ponad 200% dopuszczalnej normy, gminy otrzymały świadectwa potwierdzające lecznicze właściwości klimatu. To tylko część z informacji, płynących z raportu NIK o polskich uzdrowiskach.

Zgodnie z raportem NIK gminy nie korzystały z podstawowego narzędzia przeciwdziałającego naruszaniu zakazów określonych dla uzdrowisk, czyli nie podejmowały uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe sporządza się lub aktualizuje dla strefy ochronnej “A” (na terenie uzdrowiska wyznacza się również strefy “B” i “C”, z odpowiednimi wymogami). Takich obowiązkowych planów nie przygotowały dwie gminy: Darłowo i Kamień Pomorski. W Dąbkach (gmina Darłowo) zwłoka wójta poskutkowała wydaniem pozwoleń na budowę obiektów naruszających zakazy określone w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, między innymi sklepu wielkopowierzchniowego czy parkingów. O braku planowania w nadmorskich samorządach informowaliśmy w ubiegłym roku.

Plany w Krasnobrodzie, Nałęczowie i Kołobrzegu nie obejmują powierzchni całego obszaru strefy “A”. W pierwszej z gmin pokrycie planami dla strefy obowiązkowego planowania wynosi jedynie 30%. Dodatkowo, w pięciu uzdrowiskach wciąż obowiązują plany sprzed 2008 roku, a więc sprzed terminu uzyskania decyzji uzdrowiskowych. Po uzyskaniu takiej decyzji plany uchwaliły jedynie Połczyn-Zdrój, Rabka-Zdrój i Muszyna, jednak w każdej z nich przekroczono dwuletni termin na przygotowanie i uchwalenie planu. Regulacji dotyczących ograniczeń działalności w strefie “A” nie zawierały plany w Nałęczowie, Krasnobrodzie, Wapiennym i Muszynie.

Obowiązku uzgadniania z Ministrem Zdrowia decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dotyczących obszaru uzdrowiska dla stref “B” oraz “C” nie wypełniono w 16% z badanych decyzji. Zastrzeżenia NIK odnoszą się do burmistrzów Kamienia Pomorskiego i Murzyny oraz Wojewody Zachodniopomorskiego.

Pełna treść raportu