Nieuw Trebregge, Rotterdam – smart-city w praktyce

Coraz częściej słyszymy o nowych miastach budowanych zgodnie z zasadą Smart City. Często są to “poligony” doświadczalne, które sprawdzają działanie nowych technologii, które są siłą, z dużą niechęcią zamieszkiwane przez ludzi. Nieuw Trebregge, będące małym osiedlem na północy Rotterdamu to miejsce zbudowane zgodnie z zasadami Smart City, funkcjonujące i w pełni zamieszkane od ponad 10 lat. 

Źródło: Wurck.nl

Źródło: Wurck.nl

Nowa dzielnica mieszkaniowa Rotterdamu to projekt który powstał w na północ od centralnej części miasta, u brzegu rzeki de Rotte. Osiedle powstało w 2003 roku jako działanie w ramach europejskiego programu RESTART (Renewable Strategies and Technology Applications for Regenerating Towns), mający na celu tworzenie budownictwa z obniżoną o co najmniej 25% emisją CO2. Projekt stał się modelowym działaniem mającym wyznaczyć kierunek rozwoju budownictwa mieszkaniowego dla Rotterdamu.

Realizacja powstała w ramach partnerstwa prywatno-publicznego. Na działce, przekazanej prywatnemu deweloperowi przez miasto powstało –860 domów. Aby zbadać wiele różnych podejść do uzyskania obniżonej emisyjności osiedla, teren został podzielony na 4 części. Zaprojektowanie każdej z części zostało powierzone innej firmie architektonicznej, a nad spójnością całego założenia czuwał jeden główny projektant. Władze miasta pełniły funkcje nadzorcze nad realizacją projektu.

Projektanci położyli główny nacisk na ograniczenie ruchu samochodowego oraz ich “ukrycie” oraz jednoczesne wyeksponowanie przestrzeni wspólnych, na których może zachodzić interakcja między mieszkańcami. Zadbano także o zróżnicowanie warstw społecznych zamieszkujących osiedle – część z mieszkań została przeznaczona na wynajem dla osób o niższych zarobkach.

–W ramach obniżenia emisji CO2, architekci zaproponowali szereg rozwiązań. –Budynki są wyposażone w panele fotowoltaiczne o powierzchni 6mkw, które są wystarczającym źródłem do zasilenia ciepłej wody. –Ciepło do ogrzewania budynków jest dostarczane przez małe centra lokalne – każde obsługuje ok. 40 domów – ograniczenie długości rur ciepłowniczych i strat ciepła.


RO_KN_Logo_1_RGB_pos_enRealizacja artykułu była możliwa dzięki uprzejmości i wsparciu Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce.