Nagroda TUP za magisterskie prace dyplomowe z 2015 roku

W sierpniu Jury Konkursu TUP wybrało najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2015 roku.

W kategorii Projektowanie Urbanistyczne przyznano nagrodę równorzędną. Wyróżnione zostały prace ” Zachodnia na nowo”, wykonaną przez Martę Ogrodowczyk pod kierunkiem dr inż. arch. Mirosława Wiśniewskiego w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej oraz “Oruńska kooperatywa. Studium rewitalizacji dzielnicy z użyciem modelu mieszkalnictwa dostępnego”, wykonaną przez Pawła Malinowskiego pod kierunkiem dr inż. arch. Gabrieli Rembarz na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Wyróżnienie przyznano również Karolinie Szaton i Monice Kubica za pracę pt.: “Krajobrazowy Park Linearny doliny Przemszy i Brynicy”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Szymona Opani na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

W kategorii Gospodarka Przestrzenna nagrodę przyznano Kamili Walenciak za pracę pt.: “Wybrane problemy projektowania  i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej Olsztyna w świetle zastosowań innowacyjnych metod GIS’u partycypacyjnego”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. prof. UMK Zenona Kozieła na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyróżniono zaś pracę Patryka Czajki “Analiza optymalnej lokalizacji wybranych funkcji użytkowych w północnej i wschodniej części Elbląga”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. prof. UG Mariusza Kistowskiego na Uniwersytecie Gdańskim.

Nagrody wręczone zostaną 21 września w Warszawie, w trakcie konferencji “Miasto Dostępne”, której jesteśmy partonem medialnym.

Więcej
Wyniki poprzedniej edycji znajdziecie pod tym linkiem >>