AKTUALNOŚCI

MYŚLI na SZTUKI – Warszawa, 18.11.2016

Wydarzenie MYŚLI na SZTUKI realizowane jest w ramach projektu OSWOIĆ MIEJSKIE NIEUŻYTKI jako odpowiedź na rosnący problem miejskich nieużytków. Interdyscyplinarna grupa w trakcie warsztatów wypracowała formułę na oswojenie jednej z luk w mieście. Przyjdź już jutro w piątek 18 listopada pod ROTUNDĘ PKO. Sprawdź co przygotowaliśmy, skorzystaj, wymień się, podziel się! Zapraszamy!

15139532_1194688570609060_352454358_n

IDEA
Termin „nieużytki” mieści wiele znaczeń, dając się odnieść do rozmaitych rodzajów przestrzeni o różnorakich cechach środowiskowych. Słownikowe definicje odnoszą się do terenu, który został już wyeksploatowany, nie posiada ekonomicznej wartości i nie jest w żaden sposób używany. Nazwa „nieużytki” ma negatywne konotacje, wbrew pozorom są to tereny, które przynoszą wiele korzyści, gdy pomyśli się o nich w inny sposób niż jako o miejscach, „pustych”, które powinno się zagospodarować, potencjalnych działkach do zabudowy. Projekt ma na celu właściwe zdefiniowanie takich przestrzeni, interpretację i próbę oswojenia. Oswojenia czyli wskazania możliwości wykorzystania miejskich nieużytków, przyjaznego dla mieszkańców, zachowując przy tym swoje cenne wartości. Ważne jest tu podejście interdyscyplinarne i wykorzystanie sztuk wizualnych do własnej eksploatacji nieużytków.

Projekt OSWOIĆ MIEJSKIE NIEUŻYTKI opiera się na interdyscyplinarnej pracy nad nieużytkami na terenie centrum 3 miast: Bydgoszcz, Poznań, Warszawa. W tak dużych rozwijających się miastach wiele przestrzeni zostało zepchniętych i zdominowanych przez chociażby samochody, parkingi. Życie jest tu poddane szczególnym ograniczeniom i kompromisom na jakie muszą pójść mieszkańcy. Chcąc sprostać ich potrzebom ale i znaleźć potencjał miejsc zapomnianych zdecydowano się wykorzystać sztuki wizualne jako klucz do rozwiązania pewnych problemów.

Poprzez interwencje artystyczne uczestnicy mają oswajać miejskie nieużytki, a przez to wpływać na integrację mieszkańców. W trakcie spotkań zarówno części terenowej jak i warsztatowej zostały uczestnikom przekazane metody badania przestrzeni, identyfikowania problemów, interpretacji znaków, zachowań, jak również sposoby realizacji projektowych. Pomagali w tym lokalni artyści, architekci, pracownicy uczelni artystycznych, architektonicznych i socjologicznych wydziałów. Celem spotkań, prócz konkretnej propozycji projektowej jest próba wypracowania wspólnej metody działań i wykorzystywania miejskich nieużytków. Uczestnicy mają posiąść wiedzę z różnych dziedzin, aby móc w przyszłości skutecznie realizować działania przestrzenne. Ważna jest tu wzajemna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, które na każdym kroku są dokumentowane.

Projekt jest wynikiem pozytywnych recenzji projektu „Biennale Nieużytków” nagrodzonego w ramach konkursu FUTUWAWA 2014.

Projekt OSWOIĆ MIEJSKIE NIEUZYTKI realizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

LINK do WYDARZENIA

https://www.facebook.com/events/325876241105120/

POMYSŁ I REALIZACJA
Marianna Ulanicka, Małgosia Zych, Joanna Mickiewicz, Izabela Tolko, Joanna Górska

KOORDYNATOR
Martyna Cziszewska

APLIKACJA
http://myslinasztuki.com/
Pomysł i wykonanie: Małgosia Zych, Ricardo Casares

KONTAKT
[email protected]
www.biennalenieuzytkow.pl