MSWiA: bez zasadniczych zmian w podziale administracyjnym kraju

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ma planów dokonania zasadniczych zmian w podziale administracyjnym kraju, jednak dopuszcza możliwość korekt.

POLSKA_woj_pow_gminy_2

Taka konkluzja wynika z odpowiedzi na grudniową interpelację poselską, którą do Prezesa Rady Ministrów złożyli posłowie PO i PSL. Odpowiedź jest niejednoznaczna i nie można stwierdzić, czy rząd nie wyklucza korekt obecnego podziału administracyjnego kraju. Podtrzymuje to nadzieje zwolenników powstania nowych województw środkowopomorskiego i częstochowskiego oraz podziału województwa mazowieckiego – jednego z pomysłów omawianego podczas kampanii wyborczej.

Pomysł utworzenia województwa częstochowskiego popierają między innymi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk z SLD oraz częstochowscy radni. Przeciwnego zdania są samorządowcy gminy i powiatu włoszczowskiego oraz szef świętokrzyskiego PSL Adam Jarubas. W grudniu sejmik woj. opolskiego jednogłośnie przyjął rezolucję ws. integralności granic Opolszczyzny, a wątpliwości wniósł też przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur.

 

Interpelacja nr 129 do prezesa Rady Ministrów w sprawie planów utworzenia woj. częstochowskiego kosztem regionu świętokrzyskiego

Zgłaszający: Marzena Okła-Drewnowicz, Kazimierz Kotowski, Artur Gierada, Krystian Jarubas (Data wpływu: 14-12-2015)

Szanowna Pani Premier,

W ostatnim czasie pojawiły się informacje dotyczące planów zmiany podziału administracyjnego kraju polegających na utworzeniu województwa częstochowskiego kosztem regionu świętokrzyskiego. Według Posła Prawa i Sprawiedliwości Szymona Giżyńskiego, lidera okręgu częstochowskiego do nowego województwa miałby należeć powiat włoszczowski, który obecnie leży na terenie województwa świętokrzyskiego. Pomysł ten spotkał się z ogromnym sprzeciwem zarówno mieszkańców powiatu włoszczowskiego jak i całego województwa świętokrzyskiego. Poważnym zagrożeniem byłoby niewykorzystanie środków unijnych w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. Przykładem inwestycji planowanych ze środków unijnych jest budowa obwodnicy Włoszczowy czy też łącznicy kolejowej w Czarncy.

My, Parlamentarzyści Ziemi Świętokrzyskiej a zarazem jej mieszkańcy jesteśmy tą sprawą szczególnie zaniepokojeni, gdyż pamiętamy jeszcze rok 1998 kiedy to ważyły się losy ówczesnego województwa kieleckiego. Dopiero zaangażowanie mieszkańców poprzez różnego rodzaju akcje, pikiety i demonstracje przed Sejmem w obronie województwa przyniosły spodziewany efekt. W pierwotnym kształcie podziału administracyjnego kraju z tego roku województwo świętokrzyskie nie istniało. Wtedy to Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski zawetował przedmiotową ustawę, czego skutkiem było utworzenie województwa świętokrzyskiego ze stolicą w Kielcach. Te wszystkie wydarzenia spowodowały, że temat podziału województwa świętokrzyskiego, jako efektu starań i protestów wielu ludzi sprzed kilkunastu lat budzi w nas sprzeciw i głębokie zaniepokojenie.

Zważając na powyższe proszę Panią Premier o odpowiedź na następujące pytania?

  • Czy prawdą jest, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości planuje zmianę podziału administracyjnego Polski?
  • Jeśli tak, to czy plany te dotyczą województwa świętokrzyskiego?

 

Odpowiedź na interpelację nr 129 w sprawie planów utworzenia woj. częstochowskiego kosztem regionu świętokrzyskiego

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek

Warszawa, 04-01-2016

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do interpelacji numer 129 Posłów na Sejm RP Pani Marzeny Okły-Drewnowicz, Pana Kazimierza Kotowskiego, Pana Artura Gierady i Pana Krystiana Jarubasa w sprawie planów utworzenia województwa częstochowskiego kosztem regionu świętokrzyskiego, przekazanej przy piśmie Sekretarza Stanu – Sekretarza do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2015 roku (sygn. SPRM.INT.4810.214.2015), z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam co następuje.

Na wstępie pragnę poinformować, że z uwagi na szczególną wartość jaką jest stabilność struktur administracyjnych państwa, nie jest planowane dokonanie zasadniczych zmian w istniejącym podziale terytorialnym państwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dopuszcza natomiast możliwość wprowadzenia korekt w ramach obowiązującego obecnie podziału terytorialnego, skonsultowanych i akceptowanych społecznie, które pozwolą na optymalne funkcjonowanie struktur państwowych i samorządowych, w szczególności w kontekście wypełnianych przez nie zadań na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju regionalnego. Kluczowe znaczenie ma przy tym idea zrównoważonego rozwoju Polski, a w szczególności wspierania obszarów o słabszym tempie rozwoju.

Należy przy tym zauważyć, że prowadzone w tym zakresie analizy znajdują się na bardzo wstępnym etapie. Brak jest aktualnie wiążącej decyzji czy rozwiązania, przede wszystkim z tego względu, że ewentualne zmiany muszą zostać poprzedzone szczegółowymi analizami, w tym również w zakresie kosztów związanych z ich wprowadzeniem. Wymaga również podkreślenia, że najważniejszym warunkiem wprowadzenia ewentualnych zmian podziału terytorialnego państwa, będzie ich akceptacja społeczna.

Przedstawiając powyższe pragnę jednocześnie podkreślić, że prace nad wprowadzeniem ewentualnych korekt podziału terytorialnego państwa wymagają zarówno czasu, jak i wieloaspektowej analizy, w tym debaty publicznej i nie mogą być prowadzone pospiesznie. W tym miejscu warto dodatkowo przywołać art. 15 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym zasadniczy podział terytorialny państwa musi uwzględniać więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewnić jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Sebastian Chwałek

Podsekretarz Stanu