Modele budynków 3D w geoportalu. Trwa konkurs Głównego Geodety Kraju

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zaprezentował publicznie modele budynków 3D dla wybranych powiatów w Polsce w serwisie Geoportal.

Dziś modele dostępne są dla większości powiatów z województw: śląskiego, opolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Łącznie w ramach projektu Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej “Budowa modeli 3D budynków” planowane jest opracowanie i udostępnienie modeli dla 236 z 380 powiatów.

Modele opublikowane w Georportalu to trójwymiarowa reprezentacja znacznej części budynków z bazy BDOT10k. Powstały one w wyniku kompilacji trzech źródeł danych:

  • obrysów 2D budynków z bazy BDOT10K,
  • danych wysokościowych pozyskanych w technologii lotniczego skanowania laserowego (gęstość 4 pkt/m2 i 12 pkt/m2 – w zależności od obszaru),
  • numerycznego modelu terenu (siatka o oczku 1m).

Powstają one w standardzie CityGML 2.0 na poziomie szczegółowości LoD2.

Zakończenie prac związanych z opracowaniem modeli 3D budynków planowane jest na połowę listopada 2018 r. Nowe dane będą sukcesywnie dodawane do warstwy w serwisie mapy.geoportal.gov.pl. Jak informuje Główny Urząd Geodezji i Kartografii, w przyszłości planowana jest aktualizacja utworzonych modeli.

Na stronach GUGiK pojawił się również komunikat o konkursie Głównego Geodety Kraju na pomysł na najlepsze wykorzystanie udostępnionych modeli budynków 3D. Pomysły można przesyłać na adres: [email protected] do 6 września. Najlepsze z nich mają zostać nagrodzone.