Ministerstwo szuka ekspertów od rewitalizacji

Departament Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju szuka ekspertów, którzy przygotują propozycje zmian w ustawie o rewitalizacji.

Budynek Ministerstwa przy ulicy Chałubińskiego w Warszawie; fot. Wojciech Wojtowicz

Ustawa o rewitalizacji w “Przepisach Przejściowych” dopuszcza realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji do dnia 31 grudnia 2023 r. (art. 52 ustawy)  Po tej dacie realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez gminę będzie możliwa wyłącznie w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji.

Jednocześnie Ministerstwo przygotowuje się do zmian prawnych związanych z planowana nową ustawą obejmującą planowanie przestrzenne. Z tych powodów MR zdecydowało się przeanalizować możliwe zmiany prawne i zbiera oferty na usługi ekspercie przy opracowaniu regulacji i instrumentów umożliwiających zmiany w ustawie. Efektem ma być ekspertyza zawierająca propozycje kompleksowych zmian przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz możliwości integracji systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego z systemem wdrażania rewitalizacji wraz ze stosownym uzasadnieniem proponowanych rozwiązań.

Termin realizacji zamówienia wynosi 4 tygodnie od dnia podpisania umowy. Oferty należy przesyłać do 8 lipca tego roku. Szczegóły na stronie Ministerstwa Rozwoju.