Mieszkanie Plus: Konsultacje lokalizacji inwestycji

Rozpoczął się cykl ogólnokrajowych konsultacji publicznych pierwszych lokalizacji programu Mieszkanie Plus.

W Bydgoszczy w pierwszych z nich uczestniczyli wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski oraz wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Kolejne z nich odbędą się 9 października w Opolu, 18 października w Kielcach, 3 listopada w Katowicach i 17 listopada w Olsztynie.

Konsultacje służą przedstawieniu samorządom szczegółów dotyczących lokalizacji możliwych inwestycji w ramach programu. Spotkania mają przybliżyć realia programu, wyjaśnić ideę przyświecającą programowi Mieszkanie Plus oraz przedstawić realizację pilotażu. Dodatkowo przedstawione zostaną informację o realizacji programu Mieszkanie Plus w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości, a także zaprezentowane będą zasady działania Krajowego Zasobu Nieruchomości, który będzie poszukiwał działek odpowiednich pod budownictwo mieszkaniowe.

KZN będzie poszukiwał odpowiednich pod budownictwo mieszkaniowe działek i chce poznać opinie gmin dotyczące lokalizacji mieszkań z opcją dojścia do własności. Z budowy obiektów mieszkaniowych skorzystać będą mogły zarówno gminy, w których są nieruchomości Skarbu Państwa już przygotowane pod budownictwo mieszkaniowe, jak również gminy, które mają własne uzbrojone działki budowlane i potrzebują kapitału na budowę mieszkań. Już we wrześniu ministerstwo zwróciło się do wojewodów z prośbą o wystąpienie do gmin o rozważenie przez nie możliwości przystąpienia do spółek celowych tworzonych z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości. Gminy mogą wskazać nieruchomości gminne, które mogłyby zostać wniesione do takich spółek z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych.

za: mib.gov.pl