Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny, Warszawa, 19-20.10.16

W dniach 19-20 października 2016 odbędzie się ósma konferencja z cyklu „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, organizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. Poprzednie edycje, które odbyły się w latach 2009 – 2015, zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników, architektów i konserwatorów z całej Polski. W każdej dwudniowej konferencji wzięło udział 290 – 320 osób.

miedzy_kreacja_a_ortodoksja

Konferencje zyskały status najważniejszego forum dyskusyjnego, na którym z architektami i projektantami, jak również inwestorami i developerami spotkali się urzędnicy najwyższych szczebli administracji rządowej i samorządowej (w trakcie ubiegłorocznej konferencji, w sumie 83 osoby decydujące o inwestycjach w całej Polsce). Patronat honorowy nad sesją, podobnie jak w latach ubiegłych, obejmą: Generalny Konserwator Zabytków, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Hasło konferencji:
TRANSFORMACJA – REWITALIZACJA – KONSERWACJA

Zaplanowana w tym roku debata w gronie wybitnych konserwatorów, architektów i urbanistów, urzędników administracji państwowej i samorządowej jest odpowiedzią na wyzwania nowej polityki miejskiej. Hasło „Transformacja – Rewitalizacja – Konserwacja” otwiera przed uczestnikami konferencji rozległą sferę palących problemów związanych z ochroną i zarządzaniem materialnym dziedzictwem kultury, w tym – zespołami zabytkowej architektury i układami urbanistycznymi w warunkach znacznej intensyfikacji aktywności inwestycyjnej i postępującego procesu zagęszczenia dotychczasowej zabudowy. Tym razem organizatorzy zamierzają skupić się przede wszystkim na pierwszym członie hasła – transformacja.

Każda inwestycja, także ta, której obiektem jest chroniony zabytek lub zespół zabytkowy, jest żywym, dynamicznym procesem, o przebiegu uzależnionym od wielu zmiennych. Niektóre z nich można skutecznie prognozować, wielu z nich nie można przewidzieć. Zmiana przyjętych rozwiązań architektonicznych, budżetu, przeznaczenia fragmentu/całego obiektu, wreszcie – zmiana inwestora, utrudniają pracę konserwatora, a jednocześnie stanowią wyzwanie dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Otwiera to perspektywę żywej dyskusji, poszukiwania pola kompromisu i sensownych rozwiązań, które nie degradują dziedzictwa kultury.

Tematyka Konferencji
Wzorem lat ubiegłych poruszymy tematy, które niezmiennie nurtują środowiska architektów i konserwatorów:

  1. Zasady prawne regulujące współpracę inwestor – architekt – konserwator. Czy istnieją pola kompromisu?
  2. Analiza finansowa inwestycji komercyjno-biurowej w obiektach zabytkowych w Polsce. Czy to się opłaca przy wszystkich ograniczeniach i obecnym prawodawstwie? Czym kierują się inwestorzy angażując się w tego typu inwestycje?
  3. Rewitalizacja obiektów biurowych wpisanych na listę zabytków. Aspekt prawny, inwestycyjny, konserwatorski.
  4. Współpraca z konserwatorem zabytków. Dialog czy monolog? (Przykłady pozytywnych i negatywnych rozwiązań. Wstęp do prac nad stworzeniem tzw. katalogu dobrych praktyk).
  5. Wpis do rejestru zabytków — szansa na rozwój czy powolną dewastację obiektu?
  6. Nowoczesne obiekty i projekty urbanistyczne w „ostrej strefie konserwatorskiej”, jakie kryteria stosować?
  7. Zasady współpracy między urzędem a developerem. Gdzie kończy się inwestycja, a zaczyna strefa miejska?
  8. Nowoczesne materiały i technologie w najcenniejszych pomnikach dziedzictwa narodowego — w jakim zakresie można je stosować?

A także prezentacje najciekawszych projektów, realizacji i adaptacji konserwatorskich w Polsce w latach 2012 – 2016.
Udział w dwudniowej Konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają śniadania i lunche.
Po otrzymaniu przez Beatę Mularską deklaracji udziału w Konferencji przesyłamy zgłaszającym się zaproszenie.

Kontakt do Beaty Mularskiej:
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa
tel. (22) 827 76 41 do 46 wew. 231
e-mail: beata.mularska [at] ethnomuseum.pl
www.ethnomuseum.pl
VIII Ogólnopolska Konferencja
MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ
Warszawa 19-20.10.2016

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.
źródło: SARP