MIB – praca w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dyrektor Generalny Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Departamencie Polityki Przestrzennej.

Od kandydatów wymagane jest min. wykształcenie wyższe oraz 3 letnie doświadczenie zawodowe w opracowywaniu aktów planowania przestrzennego z wykorzystaniem technologii GIS.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje m.in. udział w pracach legislacyjnych, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących zmian w systemie planowania przestrzennego w Polsce w szczególności w zakresie związanym z tworzeniem, gromadzeniem, udostępnianiem i analizowaniem danych o zagospodarowaniu i użytkowaniu przestrzeni

Dokumenty należy złożyć do: 17.02.2017

Szczegóły dostępne pod linkiem:

https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/8161