Miasta rozbudowują geoportale

Archiwalne plany ogólne, warstwy z decyzjami o warunkach zabudowy i modele 3D – samorządy inwestują w miejskie portale mapowe. Przyglądamy co działo się w wybranych miastach.

Wrocław: Już nie tylko plany miejscowe,…

…ale i decyzje architektoniczne i decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych. Urząd Miejski we Wrocławiu poszerzył zakres danych zawartych w miejskim geoportalu – Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia.

Geoportal Wrocław

Wycinek z wrocławskiego Geoportalu

Warstwa decyzje architektoniczne zawiera wybrane sprawy prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa. Są to tematy związane z pozwoleniami na budowę, pozwoleniami na rozbiórkę, ustaleniem warunków zabudowy czy zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych.

Warstwa decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zawierają sprawy prowadzone przez Wydział Środowiska i Rolnictwa dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko.

Aktualnie wrocławski portal posiada ponad 20 map tematycznych. Wśród nich znajdują się m.in. ortofotomapa, mapy własności, rysunki Studium i planów miejscowych czy dane 3D.

Mapa Warszawy z archiwalnymi planami

Warszawa, podobnie jak Wrocław, posiada już mapy planów i aktualnego Studium. Od niedawna w serwisie Plany zagospodarowania zamieszczono rysunki dwóch planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego – z 1982 i 1992 roku. Pierwszy z nich został zatwierdzony uchwałą nr 57 Rady Narodowej m.st. Warszawy z 6 grudnia 1982 r. i obowiązywał do 1992. Wtedy to przyjęto kolejny plan, zatwierdzony uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXV/199/92 z dnia 28 września 1992 r. Obowiązywał on do końca 2003 roku.

Warszawa: Wycinek z planu ogólnego z roku 1982

Warszawa: Wycinek z planu ogólnego z roku 1982

Metropolia uruchamia portal, Lublin planuje model 3D

Na stronach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pojawiła się w ostatnich dniach przeglądania testowej wersji portalu mapowego. Prezentowane są w nim informacje o GZM, dane demograficzne, finansowe, środowiskowe i infrastrukturaln. Znajdziemy tam też m.in. szczegóły opracowań realizowanych przez metropolie, jak na przykład mapy prezentujące koncepcję rozwoju transportu szynowego.

W poznańskim geoportalu pojawiły się w ostatnich tygodniach granice unieważniowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz mapa akustyczna z roku 2017. W Lublinie realizowana jest właśnie rozbudowa istniejącego Systemu Informacji Przestrzennej, dzięki któremu w przyszłości prezentowany będzie mógł być model 3D miasta.