Miasta, a wyłączanie gruntów z produkcji rolnej

Poselski projekt zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zakłada wyłączenie spod jej działania gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast.

Ostatniego dnia marca w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jej autorami jest grupa około 70 posłów PiS, z reprezentujących ich posłem Robertem Telusem. Proponowana zmiana zakłada, że do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast nie będzie się stosować przepisów o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Uprościć ma to procedury administracyjne i znieść z inwestorów obowiązek uzyskiwania decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Warto dodać, że przy wydaniu pozwolenia na budowę niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie takiej decyzji.

Historia obowiązku odralniania i wyłączania z produkcji rolnej gruntów rolnych położone w granicach administracyjnych miast ma już kilka epizodów. Funkcjonował on już około 10 lat temu. Z obowiązku zwolniono na mocy ustawy z 19 grudnia 2008 r.  W drugiej połowie 2014 roku przywrócono obowiązek wyłączania z produkcji rolnej gruntów klas I-III położonych na obszarze miast.

Procedurę legislacyjną poselskiego projektu ustawy śledzić można na stronie Sejmu RP.