Lublin: Powstały standardy infrastruktury dla pieszych

W piątek 12 lutego nastąpiło przekazanie Prezydentowi Lublina projektu „Lubelskich Standardów Infrastruktury Pieszej”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lublin; fot. Lukaszprzy (Wikimedia Commons); lic. CC BY-SA 3.0

Podczas piątkowej konferencji prasowej nastąpiło również podpisanie deklaracji pomiędzy władzami miasta oraz Fundacją tu obok, Radą Kultury Przestrzeni, Forum Kultury Przestrzeni oraz Pieszym Lublinem w sprawie dalszej współpracy w celu wdrożenia zapisów dokumentu. Dokument zakłada priorytetowe traktowaniu ruchu pieszego jako formy przemieszczania się oraz wprowadza zasady do wdrażania przy planowaniu oraz projektowaniu przestrzeni. Na jego podstawie realizowane mają być szczegółowe dokumenty wdrożeniowe.

Projekt “Miasto dla Ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej” realizowany jest od 2014 roku, obchodzonym w Lublinie jako Rok Jana Gehla, przez Fundację Tu Obok w partnerstwie z Urzędem Miasta Lublin. W jego ramach odbyły się spotkania, warsztaty, happeningi i wystawy poświęcone problematyce ruchu pieszego, a wszyscy zainteresowani mogli zgłosić problemy oraz przedstawić swoje pomysły na usprawnienie ruchu pieszego. Ostatnie z konsultacji odbyły się pod koniec stycznia. Projekt dofinansowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG.

Projekt do pobrania:

Lubelskie standardy infrastruktury pieszej

W Lublinie od marca zeszłego roku działa Zespół Mobilności Aktywnej, którego zadaniem jest m.in. koordynacja spraw związanych z projektowaniem przyjaznej dla pieszych infrastruktury drogowej czy likwidacja barier architektonicznych.