Łódzkie będzie miało swój budżet obywatelski

Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję organizacji pierwszej edycji regionalnego budżetu obywatelskiego. Do 28 lutego trwają konsultacje regulaminu z organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie z projektem regulaminu inicjatywy obywatelskie mają przyczyniać się do rozwoju województwa łódzkiego. Zgłaszane zadania muszą oddziaływać w zasięgu subregionalnym tj. dotyczyć przynajmniej dwóch sąsiadujących ze sobą powiatów (za wyjątkiem m. Łódź).

Zakładana suma budżetu to 5 mln złotych, pula zostanie podzielona równo pomiędzy 5 subregionów:

  • północny (powiaty: kutnowski, łowicki, zgierski, łęczycki);
  • wschodni (miasto Skierniewice oraz powiaty: skierniewicki, rawski, brzeziński, tomaszowski, opoczyński);
  • południowy (miasto Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrkowski, radomszczański, bełchatowski, łódzki wschodni);
  • zachodni (powiaty: poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczański);
  • miasto Łódź.

Mieszkańcy województwa będą mogli zgłaszać projekty zgodnie z subregionem zamieszkania. Każdy będzie mógł zgłosić i poprzeć dowolną liczbę projektów, których koszt będzie musiał się zawierać pomiędzy 10 a 300 tysiącami zł.

Głosowanie trwać będzie przynajmniej 14 dni, odbyć ma się w punktach do głosowania oraz za pomocą platformy elektronicznej, każdy będzie mógł wybrać trzy zgłoszone zadania.

Realizacji zostaną poddane projekty z największa liczbą głosów, do wyczerpania się puli subregionalnej. Jednakże na terenie jednego subregionu zwyciężyć będzie mogło maksymalnie 10 projektów.

Pełna treść projektu regulaminu

Uwagi do projektu regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018 można zgłaszać do końca lutego:

  • drogą elektroniczną na adres ngo[at]lodzkie.pl;
  • osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego (parter, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź);
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) – decyduje data wpływu uwag do Urzędu.

Formularz uwag