Łódź z pierwszym projektem kodeksu reklamowego

Możliwość wprowadzenia kodeksów reklamowych na szczeblu samorządowym pojawiła się po wejściu w życie tzw. ustawy krajobrazowej. Łódź pragnie zostać pierwszym z miast które go wprowadzi go w życie – jeszcze w tym roku.

Biuro Architekta Miasta Łodzi przedstawiło projekt kodeksu reklamowego, który zostanie w następnym kroku poddany publicznemu wyłożeniu. Na ich podstawie zostanie uściślony tekst kodeksu, który na razie składa się z szeregu założeń będących wynikiem trwających kilka miesięcy konsultacji społecznych, analiz i dyskusji ze specjalistami.

12321437_1172931196073338_8567381477771496524_n

Kodeks wyznacza 4 strefy w obrębie miasta, dla których obowiązywać mają różne zasady dotyczące możliwości umieszczania reklam. I tak wyróżnione zostały:

  • Strefa 0 – Park Kulturowy ul. Piotrkowskiej;
  • Strefa 1 – obszary zabudowy zabytkowej;
  • Strefa 2 – osiedla mieszkaniowe i tereny zabudowy jednorodzinnej, obszary przemysłowe;
  • Strefa 3 – tereny zielone.

12919644_1172930972740027_1538800331191518237_nWładze miasta mają na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej i podniesienie estetyki, w szczególności w obszarach zabytkowych i zielonych, co w bezpośredni sposób zwiększa jakość życia w Łodzi. Założenia do kodeksu przewidują m.in. uregulowanie kwestii umieszczania wszelkiego rodzaju nośników i urządzeń reklamowych na elewacjach, w pasach drogowych, na ogrodzeniach, elementach małej architektury, a także pojazdach komunikacji miejskiej.

12932717_1172931022740022_2986511037389538712_nZałożenia do kodeksu reklamowego Łodzi można znaleźć tutaj. Biuro Architekta Miasta czeka na uwagi do opublikowanych założeń do 15 kwietnia. Następnie projekt zostanie poddany konsultacjom i uzgodnieniom, a w dalszym czasie głosowaniu Rady Miasta. Z niecierpliwością czekamy na uchwalenie kodeksów reklamowych zarówno w Łodzi jak i innych miastach i gminach.