Łódź prezentuje Kodeks Krajobrazowy

Władze miasta poinformowały o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Pierwsze konsultacje kodeksu odbyły się w kwietniu. Na ich podstawie przygotowano treść uchwały, przedstawionej w tym miesiącu (aktualny projekt). Dzięki Kodeksowi Reklamowemu z krajobrazu zniknąć mają m.in. płachty reklamowe, ekrany LED i szpetne banery.

12321437_1172931196073338_8567381477771496524_n

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 i 443) w związku z uchwałą Nr Rady Miejskiej w Łodzi, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia dla obszaru miasta Łodzi zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane obejmującego obszar całego Miasta Łodzi.

Wyłożenie trwa od 19 sierpnia do 9 września 2016 r. Z Kodeksem zapoznać można się online w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi. W czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia, tj. do 23 września 2016 r. zbierane będą uwagi do projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Łodzi na adres Biura Architekta Miasta, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: [email protected]. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu zamieszkania lub siedziby.