Kurs programowania w ArcGIS za pomocą Pythona: 02–06.02.15, Hel

Kurs programowania w ArcGIS za pomocą Pythona jest organizowany już trzeci raz w lutym na Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG w Helu przez Centrum GIS UG.

1
Termin: 2 – 6 lutego 2015 (28 osób)
9.00 – 11.00 Wykład i prezentacja
13.00 – 15.00 Warsztaty (rozwiązywanie problemów według instrukcji)
17.00 – 19.00 Ćwiczenia (samodzielna realizacja projektów z pomocą prowadzących)
Dodatkowo jeden dzień rozgrzewki (1 luty) dla osób nigdy nie programujących (Scratch 2)
Cena: 600 zł (łącznie z noclegami)

Wiedza, którą Państwo zdobędą Zna środowiska programowania Python Win. Opanował podstawy programowania w Pythonie (rodzaje instrukcji, pojęcie funkcji, operacje wejścia i wyjścia). Rozumie pojęcie algorytmu i potrafi je tworzyć oraz zapisać w pseudo kodzie. Potrafi
tworzyć i pracować na tablicach w Pythonie wykorzystując pakiet NumPy i SciPy. Zna metody stosowania pakietu ArcPy będącego łącznikiem pomiędzy narzędziami i funkcjami programu ArcGIS. Zna zasady pracy z narzędziami analizy wektorowej i rastrowej (map algebra) w Pythonie oraz zasady dostępu i tworzenia z Pythona struktur wektorowych i rastrowych w ArcGIS. Zna zasady przygotowania skryptu w Pathonie, który może być używany jako narzędzie w ArcGIS. Zna podstawowe zasady tworzenia wykresów i rysunków za pomocą pakietu matplotlib.

Umiejętności, które Państwo pozyskają Potrafi napisać program w Pythonie przekształcający zbiór danych tekstowych, wie jak zapisać i odczytać plik tekstowy. Potrafi wykorzystać funkcje i tablice w programie bazującym na pakiecie NumPy. Potrafi napisać program wykorzystujący narzędzia analizy wektorowej i rastrowej bazując na pakiecie arcpy. Potrafi przetwarzać dane wektorowe (odczytać, przetworzyć i zapisać). Umie zamienić raster na tablicę numpy, przetwarzając ją i przekonwertować ją powtórnie do rastra z nadaniem mu właściwej georeferencji. Potrafi zbudować w Pathonie narzędzie dla ArcGIS Toolboxes.

Zapisy: [email protected]

2Dodatkowe atrakcje to spacery brzegiem morza, zimowa wizyta w fokarium i domku morświna oraz kulinarny sezon połowów dorszy.

 

 

 

 

 

 
To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.