Krasne coraz bliżej Rzeszowa. Mieszkańcy mogą przeprowadzić referendum

Część mieszkańców wsi Krasne prosi o przeprowadzenie referendum w sprawie włączenia w granice Rzeszowa. Po wstępnej odmowie przez Radę Gminy, rację przyznał im Najwyższy Sąd Administracyjny.

Rzeszów | fot. MarW | Wikimedia Commons | lic. GNU Free Documentation License

Rzeszów | fot. MarW | Wikimedia Commons | lic. GNU Free Documentation License

Wniosek o przeprowadzenie referendum wpłynął do władz gminy 26 stycznia 2016 r. Do wniosku została uzbierana wymagana ustawą liczba podpisów w sprawie przeprowadzenia referendum. Wniosek grupy obywateli dotyczył “dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Miastem Rzeszów oraz przyłączenia sołectwa Malawy do Rzeszowa”. Uchwałą z dnia 25 lutego, Rada Gminy odrzuciła wniosek.

Nieważność uchwały Rady Gminy stwierdził WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 5 kwietnia. Zdaniem sądu, gmina nie wystąpiła do wojewody o dokonanie analizy skutków połączenia gmin lub podziału Gminy Krasne. Według WSA uchwałą “pośrednio naruszono art. 170 Konstytucji RP i uniemożliwiono członkom wspólnoty samorządowej realizacji uprawnienia do decydowania w drodze referendum w sprawach dotyczących tej wspólnoty”.

Rzeszow

Wyrok rzeszowskiego sądu potwierdził pod koniec czerwca NSA, który dodatkowo uchylił uchwałę rady gminy odmawiającą przeprowadzenia referendum i wskazał, że wyrok jest podstawą do wydania postanowienia o przeprowadzeniu referendum. Gmina Krasne musi zorganizować referendum po odebraniu wyroku i uzasadnienia.

W przypadku pozytywnego wyniku głosowania, liczba mieszkańców stolicy województwa podkarpackiego wzrośnie o prawie dziesięć tysięcy mieszkańców i zbliży się do wartości 200 tysięcy.