AKTUALNOŚCI

Kraków: Strefa ograniczonego ruchu na Kazimierzu zgodna z prawem

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał za uzasadnioną argumentację miasta o przywróceniu Strefy Ograniczonego Ruchu na Kazimierzu. Orzeczenie jest już prawomocne.

Sąd w Krakowie oddalił skargę części przedsiębiorców na organizację ruchu na Kazimierzu, wprowadzoną we wrześniu 2019 roku. W orzeczeniu wskazał m.in. za  „w pełni uzasadnioną i racjonalną argumentację miasta, że ograniczenie ruchu pojazdów na tym obszarze ma charakter działania prewencyjnego w obliczu bezpieczeństwa pieszych, których ruch odbywa się ulicami kwartału Kazimierz, szczególnie na odcinkach, które wyposażone są ze względu na historyczny charakter zabudowy w chodniki o niewystarczającej szerokości.”. Sąd nie zgodził się z zarzutami skarżących, że Strefa Ograniczonego Ruchu naruszać może art. 20, art. 22 i art. 32 Konstytucji RP, uzasadnianych przez przedsiębiorców „nadużyciem władztwa i ograniczeniem możliwości prowadzenia przez skarżących działalności gospodarczej na skutek wprowadzonych zmian”.

W orzeczeniu sądu czytamy, że omawiana organizacja ruchu wprowadziła jednolite zasady dla podmiotów charakteryzujących się takimi samymi cechami, to jest dla przedsiębiorców, dla właścicieli nieruchomości, mieszkańców strefy ograniczonego ruchu, czy też posiadających prawa z tytułu wykupionego abonamentu postojowego. „Podnoszone przez skarżących utrudnienia nie stanowią o pozbawieniu czy ograniczeniu możliwości prowadzenia przez skarżących działalności gospodarczej”.

Oczywistym jest dla sądu, że maksymalne ograniczenie ruchu pojazdów na terenie tak charakterystycznym jak Kazimierz stanowi poprawę bezpieczeństwa ruchu, a także odpowiada pozostałym ww. potrzebom

– czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Walka o ograniczenie ruchu na Kazimierzu

Przypominamy, że historia ograniczania ruchu na Kazimierzu trwa już ponad 3 lata. Pierwsza strefa ograniczonego ruchu na Kazimierzu funkcjonowała od grudnia 2017 roku. Ulicami dzielnicy mogły poruszać się wyłącznie pojazdy mieszkańców, dostawców, taksówkarzy oraz gości hotelowych. Ruch pozostałych pojazdów odbywać miał się wyłącznie głównymi ulicami: Miodową, Dietla, Krakowską, Dajwór oraz Starowiślną. W 2018 roku wojewoda małopolski nakazał zmianę organizacji ruchu, uznając jednocześnie że projekt jest niezgodny z interesem społecznym. Prezydent Krakowa złożył skargę na ten akt Wojewody do WSA oraz później kasację do NSA. Oba uchyliły skargi.

Na Kazimierzu próbowano również rozwiązać problem nadmiernego ruchu pojazdów, wprowadzając pierwszą w Polsce strefę czystego transportu. Strefa obowiązywała między grudniem 2018 oraz wrześniem 2019 roku. Do marca pozwalała ona na wjazd wyłącznie pojazdom nisko- i zeroemisyjnym oraz mieszkańcom. W ostatnich miesiącach krakowscy radni na wniosek przedsiębiorców dopuścili jednak również ruch pojazdów klientów ich placówek, co w praktyce oznaczało nieobowiązywanie strefy. Z tego powodu we wrześniu 2019 roku zdecydowano się na przywrócenie Strefy Ograniczonego Ruchu. Przywracana strefa obowiązuje od sierpnia i pokrywa się z obszarem, w którym ograniczenia obowiązywały od 2017 roku.