Kraków przygotował uchwałę krajobrazową

Mniej reklam w przestrzeni miasta i brak grodzeń na wybranych obszarach Krakowa. Wczoraj rozpoczęły się konsultacje społeczne przygotowanej przez Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa koncepcji uchwały dotyczącej „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

Krakow uchwala

Kraków chwali się na swojej stronie internetowej, że jest pierwszym z dużych miast Polski, które przygotowały taką uchwałę. Składa się ona z części tekstowej i graficznej. Pierwsza podzielona została na trzy działy tematyczne: mała architektura i strefy strukturalne, reklamy i strefy krajobrazowe, ogrodzenia i strefy przestrzenne.

Ważnym zapisem jest słynny już zakaz grodzeń w obrębie strefy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenów zieleni. Celem ma być przywrócenie i kreowanie otwartych, nieogrodzonych przestrzeni publicznych. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie ma być zaś stosowane ogrodzenie pełne, czyli mury i inne obiekty, których prześwit wynosi mniej niż 1/5 powierzchni. W zamian projektanci uchwały zalecają stosowanie żywopłotów.

W ścisłym centrum miasta dozwolony będzie jeden szyld i jedna reklama na obiekcie. W strefie tej wielkość reklamy czy szyldu nie będzie mogła przekroczyć jednego metra kwadratowego. W strefie drugiej, wokół historycznego śródmieścia oraz w rejonie Nowej Huty liczba reklam będzie mogła wynosić dwie. Reklamy wolnostojące nie będą mogły pojawiać się w żadnej z tych stref, ani w strefie ochrony krajobrazu przyrodniczego.

Konsultacje potrwać mają do 12 czerwca. Organizowane są pozaproceduralnie w celu zebrania jak największej liczby opinii mieszkańców. Opracowane zostały ulotki i broszury szczegółowo opisujące zaproponowane rozwiązania. W Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 odbędzie się wystawa poglądowa, podczas której w dni powszednie do 10 czerwca, w godzinach między 10 i 12 porozmawiać będzie można z projektantami. W trakcie trwania konsultacji odbędą się też debaty publiczne. Pełen program pod tekstem.

Koncepcyjna treść przygotowywanej uchwały.
Broszura informacyjna
Ogrodzenia
Mała Architektura
Reklamy i szyldy

Krakowscy radni podjęli decyzję o przygotowaniu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania małej architektury, tablic, reklam i ogrodzeń w październiku ubiegłego roku. Po obecnych konsultacjach, w lipcu przeprowadzony zostanie etap uzgodnień, zaś we wrześniu projekt wyłożony zostanie do publicznego wglądu. W grudniu tego roku projektem zająć mają się miejscy radni. Planowany jest okres przejściowy, a więc wejście w życie uchwały nastąpić może na przełomie 2017 i 2018 roku.

Program konsultacji:

1. Konferencja prasowa Prezydenta Miasta Krakowa (rozpoczęcie konsultacji) Miejskie Centrum Dialogu ul. Bracka 10 9 maja 2016 r. 12 : 00
2 Wystawa w ramach konsultacji społecznych Miejskie Centrum Dialogu ul. Bracka 10 od 9 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 r. dyżury projektantów:
pon., śr., pt.
10:00 – 12:00
wt., czw.
16:00 – 18:00
3. Publiczna debata radiowa z udziałem mieszkańców Krakowa Radio Kraków al. J. Słowackiego 22 Studio im. Romany Bobrowskiej 17 maja 2016 r. 18 : 00
4. Debata Publiczna nt. „Ustawy krajobrazowej”. Małopolski Ogród Sztuki Pauza Ingarden ul. Rajska 12 25 maja 2016 r. 18 : 00
5. Debata medialna z udziałem mieszkańców Krakowa Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Pałac Krzysztofory Rynek Główny 35 Sala Miedziana Krzysztofory 7 czerwca 2016 r. 18 : 00
6. Ankieta oraz materiały informacyjne http://www.krakow.pl od 9 maja 2016 r. do 12 czerwca 2016 r.