Kopenhaga: Nowe Enghave Brygge

Uchwalony w czerwcu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Enghave Brygge pozwala na rozpoczęcie prac nad kolejnym etapem kopenhaskiej dzielnicy portowej.

Od kilkunastu lat władze duńskiej stolicy opracowują plany przekształceń struktur portowych w kierunku przestrzeni miejskich. Jednym z takich projektów jest Sydhavn, czyli Port Południowy. Tereny poprzemysłowe przekształcono już w rejonie Havneholmen i Teglholmen. Znajdujący się pomiędzy nimi Enghave Brygge składa się dziś głównie z nieużytków, oraz terenów elektrowni węglowej Ørstedvaerket. Od miasta oddzielony jest ruchliwą arterią Vasbygade będącą częścią ringu O2.

Enghave Brygge dziś. Źródło: byoghavn.dk

Enghave Brygge dziś, źródło: byoghavn.dk

Według prognoz, liczba ludności Kopenhagi będzie w perspektywie długoterminowej rosnąć. Z tego powodu władze miasta zdecydowały się na opracowanie projektów nowych dzielnic. Jedną z nich jest poprzemysłowe Enghave Brygge. Docelowo na jego obszarze powstać ma dzielnica dla 2,4 tys. mieszkańców. Pozwala na to uchwalony w dniu 19 czerwca, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan został opracowany we współpracy pomiędzy gminą, a następnie Port w Kopenhadze i holenderską pracownią architektoniczną Soeters Van Eldonk Ponec Architecten.

Plan zakłada usypanie nowych wysp wzdłuż istniejących nabrzeży i wybudowaniu na nich wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych. Budynki mają mieć kształt litery “u”, aby z jak największej liczby mieszkań widać było zatokę. Między obecnym wybrzeżem a wyspami powstać ma kanał.