Kooperatywy mieszkaniowe, cohousing i grupy budowlane, czyli jak zamieszkać wspólnie

Kooperatywy mieszkaniowe, cohousing i grupy budowlane, czyli jak zamieszkać wspólnie.
Spotkanie z dr inż. arch. Agatą Twardoch poświęcone budownictwu społecznemu i kooperatywom budowlanym

Podczas wykładu przedstawione zostaną podstawowe modele oddolnego budownictwa mieszkaniowego. Na licznych przykładach zagranicznych omówię główne zasady, płynące z takich form mieszkalnictwa korzyści, bariery w ich implementacji, oraz zagrożenia. Postaram się także pokazać możliwość zastosowania oddolnego budownictwa mieszkaniowego w Polsce – w ramach istniejącego prawa, oraz aktualne polskie inicjatywy związane z budową kooperatyw mieszkaniowych.

Dr inż. arch.  Agata Twardoch, architektka i urbanistka, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, członek TUP. Współprowadzi pracownię projektową 44STO.  Zajmuje się dostępnym budownictwem mieszkaniowym i alternatywnymi formami zamieszkania, prowadzi badania naukowe, otwarte wykłady popularyzatorskie i warsztaty projektowe. Pisze do czasopism branżowych. Projektuje przestrzenie publiczne, architekturę i wnętrza.

Bierze czynny udział w pracach nad wprowadzeniem modelu kooperatyw do polskiej polityki mieszkaniowej.


Zachęta / sala multimedialna (wejście od ul. Burschego) | wstęp wolny | 25 maja 2018 | godz. 18:00

wydarzenie na Facebooku

źródło: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki
To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.