Konwersatorium Naukowe Instytutu Metropolitalnego – Gdańsk, 2 grudnia 2014 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konwersatorium Naukowym Instytutu Metropolitalnego, które odbędzie się 2 grudnia br. o godz. 18.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (sala Rady Wydziału). Temat spotkania to „Gdański model partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym”, a jego moderatorem będzie Pani Barbara Pujdak, Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska.

IM_KN_1_logo_jasne

Konwersatorium Naukowe IM to inicjatywa mająca na celu integrację środowiska akademickiego oraz instytucji naukowych, branżowych oraz społecznych poprzez cykliczne spotkania i dyskusje wiążące się z szeroko rozumianą problematyką funkcjonowania metropolii. Rezultatami kolejnych spotkań będą raporty, ekspertyzy, opinie prawne, a także tezy do projektów aktów prawnych.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa. Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w Konwersatorium na adres mailowy radoslaw.kleina@im.edu.pl.

Więcej informacji na:
www.im.edu.pl

www.facebook.com/InstytutMetropolitalny

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.