Konsultacje społeczne w Toruniu: urządzamy tereny nad Wisłą od Przystani AZS do Portu Drzewnego

Władze Torunia zdecydowały się na zagospodarowanie terenu wzdłuż Wisły, od Przystani AZS do Portu Drzewnego. Zanim jednak przystąpią do prac, chcą poznać opinię mieszkańców na temat tego terenu oraz ich oczekiwania. Dlatego też w lipcu zostanie przeprowadzony cykl konsultacji społecznych, w których będzie można przedstawić swoje propozycje na zagospodarowanie obszaru.

ks_2015_nabrzezewisly_plakat (1)

A teren do łatwych nie należy – objęty jest opieką konserwatorską oraz stanowi obszar sieci NATURA 2000. Dodatkowo odcinek od Przystani AZS do Portu Drzewnego położony jest w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.

Kalendarz spotkań:

  • 18 lipca 2015 r. w godz. 11.00-14.00 spotkanie przy Przystani AZS. Zaproszone do udziału są także dzieci, dla których zaplanowano wiele atrakcji;
  • 22 lipca 2015 r. o godz. 16.30 spacer badawczy na Martówce (zbiórka przy mostku);
  • 29 lipca 2015 r. o godz. 17.00 spotkanie na statku „Wanda”. Podczas rejsu będą zbierane uwagi mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenów wzdłuż Wisły. Przedstawione zostaną także wyniki diagnozy dla konsultowanego terenu, przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną.
ks_2015_nabrzezewisly_mapa

Żródło: www.konsultacje.torun.pl

Przeprowadzone konsultacje mają pomóc uczestnikom konkursu studialnego w stworzeniu projektu, który nie tylko będzie funkcjonalny, ale będzie także spełniał oczekiwania przyszłych użytkowników. Wyniki konsultacji bowiem mają być umieszczone w raporcie, który zostanie opublikowany na stronie Urzędu Miasta Torunia.

Obowiązują wcześniejsze zapisy na rejs statkiem. Osoby chcące wziąć udział w rejsie proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 56 611 86 73 lub mailowy: [email protected].