Konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

 

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprezentowało projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR). Strategia jest podstawowym dokumentem kształtującym politykę regionalną, rozwijając jednocześnie postanowienia nadrzędnej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

KSRR określa główne wyzwania, wartości i zasady współpracy szczebla rządowego i samorządowego na rzecz rozwoju poszczególnych obszarów kraju. Prace nad konsultowanym projektem zaczęły się w 2017 r. Dokument zastąpi obecnie obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta i Obszary Wiejskie, uchwaloną w 2010 roku.

W toku prac nad KSRR zdiagnozowano 6 wyzwań, z którym zmierzyć będą się musiały polskie województwa:

  • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesów demograficznych;
  • Rozwijanie i wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego;
  • Wzrost produktywności i innowacyjności regionalnych gospodarek;
  • Rozwój infrastruktury podnoszącej konkurencyjność, atrakcyjność inwestycyjną i warunki życia w regionach;
  • Zwiększenie efektywności zarządzania rozwojem (w tym finansowania działań rozwojowych) oraz współpracy między samorządami terytorialnymi i między sektorami;
  • Przeciwdziałanie nierównościom terytorialnym i przestrzennej koncentracji problemów rozwojowych oraz niwelowanie sytuacji kryzysowych na obszarach zdegradowanych.

Celem głównym strategii jest efektywne wykorzystanie endogenicznych potencjałów terytoriów i ich specjalizacji dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju kraju, co tworzyć będzie warunki do wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym osiąganiu spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Realizacji powyższego założenia służyć będą trzy cele szczegółowe, kierunkami interwencji działań:

  • Spójność – Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;
  • Konkurencyjność – Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych;
  • Sprawna administracja na rzecz rozwoju – Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk publicznych.

Konsultacje

Uwagi i wnioski do projektu KSRR 2030 [LINK] można składać do 20 stycznia 2019 r. przy użyciu formularza, wysyłając go w formie elektronicznej na adres [email protected] z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030” lub w formie papierowej adres : Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, Warszawa 00-926 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje KSRR 2030”.

Na terenie całego kraju odbędą się również spotkania konsultacyjne, ich inauguracja miała miejsce 17 grudnia 2018 r. w Warszawie. Kolejne zaplanowane są w styczniu 2019 r. i obowiązuje na nie rejestracja (obecnie dostępna na wydarzenia w Tarnowie, Lidzbarku Warmińskim i Rypinie). Poniżej plan wszystkich spotkań:

Data Województwo Miasto Rejestracja
17 grudnia 2018 mazowieckie Warszawa spotkanie odbyło się
7 stycznia 2019 małopolskie Tarnów rejestracja aktywna
formularz
7 stycznia 2019 warmińsko-mazurskie Lidzbark Warmiński rejestracja aktywna
formularz
9 stycznia 2019 kujawsko-pomorskie Rypin rejestracja aktywna
formularz
10 stycznia 2019 świętokrzyskie Kielce formularz zostanie uruchomiony w późniejszym terminie
10 stycznia 2019 podlaskie Białystok formularz zostanie uruchomiony w późniejszym terminie
14 stycznia 2019 dolnośląskie Wrocław formularz zostanie uruchomiony w późniejszym terminie
14 stycznia 2019 wielkopolskie Kępno formularz zostanie uruchomiony w późniejszym terminie
14 stycznia 2019 opolskie Opole formularz zostanie uruchomiony w późniejszym terminie
16 stycznia 2019 lubelskie Biała Podlaska formularz zostanie uruchomiony w późniejszym terminie
17 stycznia 2019 łódzkie Tomaszów Mazowiecki formularz zostanie uruchomiony w późniejszym terminie
18 stycznia 2019 śląskie Katowice formularz zostanie uruchomiony w późniejszym terminie
21 stycznia 2019 lubuskie Nowa Sól formularz zostanie uruchomiony w późniejszym terminie
21 stycznia 2019 zachodniopomorskie Wałcz formularz zostanie uruchomiony w późniejszym terminie
23 stycznia 2019 podkarpackie Stalowa Wola formularz zostanie uruchomiony w późniejszym terminie
23 stycznia 2019 pomorskie Gdynia formularz zostanie uruchomiony w późniejszym terminie

Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 – LINK