AKTUALNOŚCI

Krajowa Klasyfikacja Przeznaczenia Terenów – prekonsultacje

Krajowa Klasyfikacja Przeznaczenia Terenu została zaprezentowana. Trwają ostatnie dni prekonsultacji propozycji.

Przygotowanie klasyfikacji to kolejny etap procesu cyfryzacji istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego. Na przełomie października i listopada 2020 roku wprowadzono zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w postaci wymogu tworzenia metadanych do planów i Studiów w postaci aktów planowania przestrzennego (APP), a także ich zbiorów. Wymaga to wprowadzenia bardziej kompleksowej klasyfikacji oznaczania przeznaczania terenów.

Prekonsultacje klasyfikacja MPZP

Obecnie rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazuje na oznaczenia graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia terenów do stosowania w projektach rysunku planu miejscowego. Jest ono bardzo uproszczone i – co pokazuje praktyka – wymaga dostosowania do zmian i wymogów.

Celem trwającego projektu jest przygotowanie jednolitego katalogu stosowanych oznaczeń zagospodarowania przestrzennego w aktach planowania przestrzennego w nowej rzeczywistości. Propozycja ministerstwa ma być podstawą dla utworzenia zbioru danych przestrzennych opisujących przeznaczenia terenów w aktach planowania przestrzennego. KKPT zdefiniuje jednolity katalog przeznaczeń, na trzech poziomach klasyfikacji, a więc znacznie bardziej szczegółowym niż dotychczasowa propozycja w rozporządzeniu.

W celu ustalenia przeznaczeń w ramach wydzielenia planistycznego dla terenów zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolnych ma być stosowany wyłącznie drugi lub trzeci poziom klasyfikacji. Dla pozostałych terenów – możliwy będzie również bardziej ogólny, pierwszy poziom.

Krajowa Klasyfikacja Przeznaczenia Terenu docelowo ma zostać ujęta w przepisach wykonawczych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ma być częścią Krajowej Klasyfikacji Zagospodarowania Przestrzennego (KKZP).

Ankieta trwa jeszcze do 20 sierpnia na dedykowanej stronie. Po etapie prekonsultacji i wypracowaniu klasyfikacji rozważane jest przyjęcie rozwiązania w formie nowego brzmienia załącznika do rozporządzenia w sprawie zakresu projektu planu miejscowego.

Standardy_dotyczące_wydzieleń_planistycznych_wraz_z_KKPT