Konkurs: Pobierz i oceń poradnik – wygraj podręcznik

Dwa tysiące egzemplarzy bezpłatnego poradnika „Przyroda w mieście – Rozwiązania” trafiło do architektów krajobrazu, urzędników samorządowych i działaczy organizacji pozarządowych w całej Polsce. Nadal można pobierać bezpłatną wersję elektroniczną poradnika. Wśród osób, które wypełnią ankietę oceniającą publikację, Fundacja Sendzimira wylosuje nagrodę. 

okladkaZRZ4

„Przyroda w mieście –Rozwiązania”to kompendium na temat zarządzania przyrodą w mieście. Publikacja została przygotowana przez ekspertów i praktyków, na co dzień zajmujących się zagadnieniami ochrony i rozwoju zieleni w miastach. Szczególny nacisk w artykułach położono na kwestie ochrony drzew w miastach.  Omówione zostały rozwiązania techniczne i organizacyjne. Od ochrony drzew w procesie inwestycyjnym i na placu budowy, przez zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, po budowanie wielosektorowej współpracy i innowacyjne sposoby finansowania przyrody w miastach.

Nakład drukowany został wyczerpany na początku kwietnia. Publikacja jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim. Można jąpobraćze strony internetowej: www.sendzimir.org.pl

Tam również znajduje się odnośnik do ankiety oceniającej publikację. Jej wyniki zostaną wykorzystane podczas prac nad kolejnymi publikacjami z cyklu „Zrównoważony Rozwój –Zastosowania”. Wśród osób, które wypełnią ankietę, rozlosowany zostanie podręcznik „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce”–pierwsze kompleksowe wydawnictwo w Polsce poświęcone zagadnieniom zrównoważonego rozwoju i CSR.

Poradnik „Przyroda w mieście –Rozwiązania”został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O Fundacji SendzimiraLogo Fundacji Sendzimira

Fundacja Sendzimira jest wiodącą organizacją działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Od 17 lat inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu rozwiązywanie złożonych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych, współpracując w tym celu z firmami, samorządami, organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi oraz środowiskiem akademickim. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Fundacji jest realizowana od 17 lat Akademia Letnia „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju”. Fundacja należy do międzynarodowej sieci AtKisson Group, zrzeszającej ekspertów i organizacje pracujące na rzecz zrównoważonego rozwoju.