Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ul. Krakowskiej wraz z terenami przyległymi w Opolu

Urząd Miasta Opola ogłasza konkurs na Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ul. Krakowskiej wraz z terenami przyległymi w ramach programu „Aktywizacja części obszaru Śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych” w Opolu

krakowska_

Regulamin i pliki do pobrania na stronie głównej Urzędu Miasta Opola

http://www.opole.pl/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-urbanistycznej/

oraz na BIP-ie

http://www.bip.um.opole.pl/?przetargi=1&rok=2016&mc=10&eid=3917