Kongres “SMART CITY – założenia i perspektywy” – Wrocław, 20.06.2017

Inteligentne miasta po polsku… Czy województwo mazowieckie realizuje koncepcję smart city?
Jakie nowe technologie dla smart cities proponuje branża oraz jak ich wykorzystanie wpływa na rozwój inteligentnych miast?

Wraz z włodarzami miast, przedstawicielami samorządu oraz biznesu, a także instytucjami naukowymi zastanowimy się nad odpowiedziami na powyższe pytania.

Wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju Inteligentnych Miast zapraszamy do bezpłatnego udziału w XII edycji ogólnopolskiego kongresu:

,,SMART CITY – założenia i perspektywy’’ 20 czerwca 2017 r.Wrocław

Ogólnopolski Kongres “SMART CITY założenia i perspektywy” jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci, oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne, oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities. Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń, oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli  m.in.:
Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Energii, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Podlaskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Ambasada Szwecji Warszawa,Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Polski Związek Pracodawców Ochrona, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Partnerzy konferencji:
VOLVO Polska

Proponowana tematyka kongresu:

DEBATA OTWIERAJĄCA
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.​
I. PANEL DYSKUSYJNY
Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.
II. PANEL DYSKUSYJNY
Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny
i zrównoważony transport.


 >>PROGRAM KONGRESU<<
Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:
 

– władze centralne – Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
– władze administracji samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa
– przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
– władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
– inwestorów krajowych i zagranicznych
– organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
– przedsiębiorców
– media branżowe

>>REJESTRACJA<< 

Więcej informacji na stronie:

http://successpoint.pl/smart-2017-wroclaw

Zapraszam do kontaktu:

Koordynator Projektu
Klaudia Moskała
tel. +48 720 911 820
e-mail: [email protected]

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.