Kongres Polityki Miejskiej, Kielce, 14-16.11.2019

Kongres Polityki Miejskiej to największe w Polsce wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich, na wszystkich poziomach zarządzania oraz przy współudziale jak najszerszego grona osób, instytucji i środowisk zaangażowanych w problematykę zrównoważonego rozwoju miast. W tym roku spotykamy się 14-16 listopada w Kielcach, by porozmawiać o tym, czym ma być i jak wyglądać polityka miejska w Polsce.

Program tegorocznego Kongresu Polityki Miejskiej jest niezwykle bogaty i różnorodny. Jego trzon stanowi debata o tym jak ma wyglądać i czym w istocie powinna być krajowa polityka miejska w Polsce oraz sesje tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom tematycznym, takim jak: kształtowanie przestrzenimieszkalnictwotransport i miejska mobilność, środowisko i adaptacja do zmian klimatu. W ramach tych sesji prezentowane i poddane publicznej dyskusji będą propozycje rozwiązań przygotowane przez interdyscyplinarne zespoły eksperckie.

W najbliższych miesiącach będzie uszczegóławiany znajdujący się na stronie program. Już teraz jednak zapowiada się on bogato i różnorodnie. Oprócz tradycyjnych paneli i sesji udział będzie można wziąć w nocy miejskich porażek, gdzie najodważniejsi miejscy urzędnicy i działacze podzielą się z uczestnikami tym, co – najoględniej rzecz biorąc – im nie wyszło i jakie wnioski z tego wyciągnęli. Mniej i bardziej tradycyjne panele i sesje dyskusyjne uzupełnią wydarzenia towarzyszące: Miejskie Kino oraz wycieczki studialne.

Wydarzenie jest adresowane do wszystkich, którzy interesują się miastem – ekspertów, akademików, urzędników, samorządowców, ale także mieszkańców.
Wstęp na Kongres Polityki Miejskiej jest bezpłatny. Konieczna jest jednak rejestracja na http://kongres.miasta.pl/. Liczba miejsc jest ograniczona.

14 – 16 listopada 2019 | Targi Kielce

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.