Konferencja i warsztaty: odGrodzić ogRODy – Podsumowanie

O rodzinnych ogrodach działkowych można mówić wiele, szczególnie w kontekście ostatnich burzliwych wydarzeń, dotyczących nowej ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. Rozmowy te nie są jednak łatwe i póki co nikomu nie udało się wypracować dobrych rozwiązań dla tej wyjątkowej przestrzeni, które zadowoliłyby wszystkich zainteresowanych.

W trosce o każdą przestrzeń , a zwłaszcza zrównoważony rozwój terenów zieleni miejskiej w Krakowie,  dwa koła naukowe o różnych profilach kształcenia, łącząc zagadnienia techniczne z ekonomicznymi, poprosiły o zabranie głosu na temat rodzinnych ogrodów działkowych swoich rówieśników. W dniach 12-15 maja 2014 r. zorganizowały V ogólnopolskie warsztaty urbanistyczne  „odGrodzić ogRODy, czyli miasto scalone zielenią”. Świeżo po finale warsztatów  Organizatorzy –  Koło Naukowe Polityki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Studenckie Koło Naukowe Arboris Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki –  dzielą się swoimi wrażeniami.

W ostatnim czasie grupa przyszłych  zdolnych planistów i architektów z Białegostoku, Poznania, Łodzi, Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Rzeszowa i Krakowa opracowywała koncepcję zagospodarowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Dłubnią”, proponując  szereg nowatorskich rozwiązań, mających wpłynąć na poprawę jakości przestrzeni wspólnych dla działkowców, a także dla okolicznych mieszkańców Nowej Huty. Powstały także bardzo inspirujące wizje nowego ogrodu działkowego, dla którego opracowano także formy finansowania i zarządzania. Powstałe koncepcje były odpowiedzią na pytanie – w jaki sposób projektować i zarządzać ogrodami działkowymi, aby uatrakcyjnić tę przestrzeń dla społeczności lokalnej, jednocześnie dbając o interesy działkowców? Tematyka tegorocznych warsztatów sprowadzała się bowiem ważnych rozważań – na ile możliwe jest, przy obecnych uwarunkowaniach prawnych, finansowych i przestrzennych,  otwarcie rodzinnych ogrodów działkowych dla wszystkich? Takie ujęcie problemu ogrodnictwa działkowego w Polsce pozwoliło zastanowić się nie tylko nad otwarciem fizycznym tej przestrzeni, lecz także otwarciem się na rozmowę o niej. Czy dzięki takim wydarzeniom oraz podjętym studenckim inicjatywom –  kiedy  pojawiają się nowe propozycje dla ogrodów działkowych –  możliwy będzie w Polsce inny dialog na temat tej przestrzeni, niż znany od wielu miesięcy? Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że rozmowa ta jest obecnie bardzo trudna, ale niezwykle konieczna. Dowodem tego była interesująca dyskusja podczas konferencji, zorganizowanej w dniu 12 maja. Zaproszeni goście, a wśród nich Pani Marzena Smęder z ROD Płaszów (Ekonomiczne aspekty gospodarowania ROD ), mgr Ludwik Biegański z Towarzystwa Urbanistów Polskich (Działki metropolitalne: co za co?) , mgr Magdalena Zych z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie (Dzieło działka)  czy dr inż. Anna Podolska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Ogrody działkowe pod paragrafem, czyli akty prawne normalizujące polskie i niemieckie ogrody działkowe) przedstawili tę przestrzeń z odmiennych perspektyw – prezentujących często skrajne scenariusze jej rozwoju.  Ktoś jednak musi iść na kompromis w rozmowie o rodzinnych ogrodach działkowych. Pytanie postawione uczestnikom podczas zadania warsztatowego –  co musiałoby się zmienić – przyniosło zatem szereg ciekawych  odpowiedzi. Organizatorzy wydarzenia przyznają, że pomysłowość oraz talent tegorocznych uczestników są godne pochwały w całym kraju.  Opracowane wizje powinny być inspiracją dla samych działkowców , iż przestrzeń zadbana budzi szacunek oraz poparcie wśród społeczeństwa, a także dla miasta, że przy odrobinie wsparcia ogrody działkowe mogą być wspaniałą alternatywą dla parków miejskich  –  łamiącą powtarzalność schematów organizacji przestrzeni publicznych.

W finale warsztatów jury, w składzie mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Rajss-Kałużna Miejski Architekt Krajobrazu Miasta Krakowa, Pani Halina Kmieciak Prezes Okręgowego Zarządu Małopolski Polskiego Związku Działkowców, prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Bohm, dr inż. Wojciech Bobek oraz dr Artur Hołuj, wyróżnili trzy spośród dziesięciu powstałych koncepcji.  Przedstawiamy nagrodzone projekty.

I miejsce

Powyższą pracę, ze względu na duży rozmiar, można pobrać tutaj: 
I miejsce