Konferencja STORMWATER POLAND 2019, Gdańsk, 11-13.03.2019

Retencjonowanie wody w miastach – innowacyjne spojrzenie na zielono-niebieską infrastrukturę Konferencja STORMWATER POLAND 2019 Zbliża się kolejna edycja konferencji Stormwater Poland. Myślą przewodnią spotkania, odbywającego się w dniach 11-13 marca 2019 roku w Gdańsku, jest „Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi”. Na uwagę zasługuje fakt, iż w tym roku tematyka konferencji rozszerzona została o aspekt planowania przestrzennego i współpracę z urbanistami. Konferencja Stormwater Poland zrzesza największą liczbę uczestników na tle innych konferencji dotyczących wód opadowych. Prelegentami są eksperci w zakresie wod-kan i ochrony środowiska z całego świata, a nad merytoryką konferencji czuwa międzynarodowy Komitet Naukowy. Niepodważalnym walorem tego międzynarodowego spotkania jest szerokie i praktyczne spojrzenie na tematykę wód opadowych i roztopowych. Nadchodząca edycja konferencji koncentruje uwagę na procesie zarządzania wodami opadowymi, a w tym na zacieśnieniu współpracy ze środowiskiem architektów i urbanistów, mechanizmach finansowych i dostępności nowoczesnych narzędzi IT w branży. – Obserwując postępującą w Polsce rozbudowę i modernizację systemów odwodnienia, jesteśmy głęboko przekonani, że najważniejszym wyzwaniem staje się zarządzanie systemami wód opadowych. Możemy mówić o zrównoważonym zarządzaniu dopiero wówczas, gdy wykorzystuje ono potencjał zielono-niebieskich rozwiązań infrastrukturalnych oraz gdy jego strategiczne priorytety wpisują się w wizję i plany urbanistów, kreujących oblicze naszych miast.– wyjaśnia profesor Paweł Licznar, Przewodniczący Komitetu Naukowego Stormwater Poland. … Czytaj dalej Konferencja STORMWATER POLAND 2019, Gdańsk, 11-13.03.2019