Konferencja „PRZESTRZEŃ WOKÓŁ NAS: Edukacja architektoniczna w praktyce” – Gdańsk, 14.05

NadbaABC Logo, źródło: mat. organizatorałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zaprasza na konferencję Przestrzeń wokół nas, kierowaną – przede wszystkim – do nauczycieli pomorskich szkół  (szczególnie podstawowych), a także przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji, stowarzyszeń, oraz osób zainteresowanych edukacją przestrzenną, w tym przyrodniczą i regionalną.

Seminarium jest częścią szerszego projektu, który ma na celu popularyzację atrakcyjnych metod nauczania o przestrzeni w szkole i poza nią. Jego podstawą jest ilustrowany Słownik przestrzeni województwa pomorskiego –  POMORSKIE ABC PRZESTRZENI, w wersji elektronicznej – internetowa baza haseł, którą młodzi użytkownicy mogą samodzielnie rozbudowywać: swego rodzaju „przestrzenna encyklopedia”.

W nawiązaniu do Słownika…  ogłosiliśmy konkurs na zaproponowanie nowego hasła i opracowanie definicji oraz ilustracji do Słownika. Prace konkursowe można przesyłać do 30 kwietnia br. W ramach seminarium odbędzie się uroczyste wręczenie nagród (ufundowanych przez Pomorską Okręgową Izbę Architektów RP) laureatom konkursu.

Program seminarium ma mieć przede wszystkim wymiar praktyczny i interaktywny – uczestnicy zapoznają się z konkretnymi radami, jak w sposób atrakcyjny uczyć o architekturze i przestrzeni. Równolegle odbywać się będzie kilka warsztatów, podczas których uczestnicy rozwiązać będą różne zadania np. zaprojektują ogród, i go…zasadzą!  Będą też mogli wziąć udział w debatach i podzielić się swym doświadczeniem.

Do udziału w debatach i prowadzenia warsztatów zaprosiliśmy m. in. dr inż. arch, Elżbietę Marczak, z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, która specjalizuje się w  edukacji architektonicznej dzieci i młodzieży (projekt Edukator Architektoniczny) i jest współautorką Słownika przestrzeni województwa pomorskiego –  POMORSKIE ABC PRZESTRZENI” oraz dr Marcina Gerwina z Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej, specjalistę ds. zrównoważonego rozwoju i aktywistę miejskiego. Swoistym podsumowaniem dnia będzie zwiedzanie gotyckich przestrzeni Centrum św. Jana, po których oprowadzi nas Iwona Berent, Kierownik Biura Odbudowy Kościoła św. Jana.

Do pobrania:
PROGRAM (pdf)

ORGANIZATOR:

  • Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

WSPÓŁORGANIZATORZY:

  • Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej;
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego;
  • Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku;
  • Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych;
  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku;
  • Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP.

UDZIAŁ BEZPŁATNY!
Zgłoszenia do udziału w konferencji i warsztatach przyjmuje Centrum Edukacji Nauczycieli. 

Formularz zgłoszeniowy: www.cen.gda.pl

Informacje: [email protected], tel. 58 326 10 13

Miejsce: Ratusz Staromiejski, Gdańsk, ul. Korzenna 33/35

Czas: 14 maja 2014 r. godz. 12.00 – 18.00

Konkurs na hasło, definicję i ilustrację do Słownika pomorskie ABC przestrzeni – “Fale” oraz “Żuraw portowy”.

„Fale” oraz „Żuraw portowy” zwycięzcami na definicję i ilustrację do internetowego słownika Pomorskie ABC przestrzeni.

Celem konkursu na hasło, definicję i ilustrację do Słownika pomorskie ABC przestrzeni było pozyskanie nowych haseł wraz definicją i ilustracją do internetowego słownika Pomorskie ABC przestrzeni.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 12 prac, które zostały zaprezentowane sędziom konkursowym w dniu 8 maja 2014 r. W konkursie przyjmowane były prace wykonane indywidualnie lub w 2-3 osobowych zespołach autorskich. Komisja pod przewodnictwem dr inż. arch. Elżbiety Marczak zweryfikowała prace konkursowe –  wszystkie spełniły warunki formalne i zostały zakwalifikowane do oceny, której dokonano pod względem merytorycznym, estetycznym, poprawności i przystępności stylistycznej opisu, dostosowania formy przekazu do wieku odbiorcy, dostosowania do kontekstu lokalnego i oryginalności pomysłu.

Komisja po ocenie prac postanowiła przyznać: dwie równorzędne I nagrody, II nagrodę, dwie równorzędne III nagrody oraz 4 wyróżnienia I stopnia i 3 wyróżnienia II stopnia.

Pierwszą nagrodę przyznano ex aequo pracom: „Fale”, autorstwa Natalia Pieprz ze szk. podst. Nr 17 w Gdańsku, za duże walory artystyczne ilustracji oraz „Żuraw portowy”, wykonanej przez zespół: Danuta Wilska, Wojciech Wilski, Michał Duda ze szk. podst. Nr 45 w Gdańsku, za dobór hasła odnoszącego się do kontekstu lokalnego oraz za estetykę ilustracji.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace dodane zostaną do internetowego słownika Pomorskie ABC przestrzeni: www.przestrzen.eu

Laureaci  otrzymają również nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia o łącznej wysokości 1200 złotych. Nagrody wręczy Ryszard Comber, Architekt IARP,  Przewodniczący Rady Pomorskiej Izby Architektów RP, która jest fundatorem nagród. Uroczystość ta odbędzie się w ramach seminarium   „PRZESTRZEŃ WOKÓŁ NAS: Edukacja architektoniczna w praktyce”.

To wydarzenie znajduje się także w  naszym kalendarzu