Konferencja EUROPOLIS – Warszawa, 02.06.2017

MIASTO OTWARTE I BEZPIECZNE

Bezpieczne miasto to nie tylko niska przestępczość i bezpieczeństwo drogowe. To również bezpieczeństwo mieszkaniowe i socjalne, pewność dostaw energii i wody, bezpieczeństwo informacji i ochrona prywatności mieszkańców, a także umiejętność wykorzystywania zbiorowych danych o ich zachowaniach w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

Poczucie bezpieczeństwa stanowi jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Równocześnie jest czynnikiem, który podnosi jakość życia w miastach, mając wpływ na przyciąganie do niego nowych mieszkańców. Czy współczesne miasto może być otwarte i równocześnie bezpieczne? Co sprawia, że jego mieszkańcy nie czują się zagrożeni? Jak wielokulturowość i różnorodność wpływają na poczucie bezpieczeństwa? Co mogą zrobić władze miast, działające w nich firmy, a co sami mieszkańcy, aby miasta były bardziej bezpieczne?

2 czerwca w ramach corocznej konferencji EUROPOLIS, Fundacja Schumana opublikuje raport na temat otwartości i bezpieczeństwa polskich miast, zawierający ranking 66 polskich miast na prawach powiatu. Miasta zostaną opisane za pomocą twardych i miękkich wskaźników, autorzy uwzględnią także subiektywne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. EUROPOLIS to miejsce otwartej debaty, wymiany dobrych praktyk i poznawania ciekawych rozwiązań. Dlatego wraz z przedstawicielami polskich i europejskich miast, ekspertami, pracownikami naukowymi, a także przedstawicielami  organizacji pozarządowych i  firm, poruszymy między innymi zagadnienia takie jak:

  • bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie,
  • budowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez wzmacnianie więzi i zaufania we wspólnotach lokalnych,
  • bezpieczeństwo podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych,
  • wpływ poczucia zagrożenia atakami terrorystycznymi na nasze życie,
  • wielokulturowość i różnorodność w mieście oraz ich wpływ na poczucie bezpieczeństwa.

Konferencja EUROPOLIS to jedno z największych w Polsce cyklicznych spotkań na temat rozwoju miast. Stanowi miejsce debaty środowisk samorządowych, miejskich, politycznych i biznesowych o wyzwaniach, jakie stoją przed europejskimi miastami. Konferencja EUROPOLIS organizowana jest od 2013 roku przez Fundację Schumana wspólnie z m.st. Warszawą i Fundacją Konrada Adenauera, we współpracy z polskimi oraz europejskimi partnerami. Od trzech lat konferencji towarzyszy publikacja raportów Fundacji Schumana o polskich miastach w obszarach tematycznych projektu z danego roku. W 2015 roku ukazał się raport „Europolis. Miasta uczące się”, a w 2016 roku „Europolis. Zrównoważony rozwój miast”. Raporty zawierają rankingi 66 polskich miast na prawach powiatu, które uwzględniają wybrane przez specjalistów wskaźniki.

Europolis 2017 odbędzie się 2 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zapraszamy prezydentów miast, samorządowców, przedsiębiorców, pracowników administracji rządowej, przedstawicieli organizacji społecznych i instytucji naukowych zajmujących się rozwojem miast. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja oraz więcej informacji na www.europolis.schuman.pl

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.