Konferencja “Dziedzictwo w obliczu transformacji” – Kraków, 21-22.04.2017

W roku 1989 Polska zaczęła przechodzić transformację ustrojową, której rezultatem były nie tylko znaczące zmiany gospodarcze, społeczne czy polityczne, ale także – bezpośrednio lub pośrednio – wynikające z tego zmiany w ochronie dziedzictwa kulturowego. W tej kwestii na pierwszy plan wysunęły się przekształcenia związane z prawnym systemem ochrony zabytków oraz proces przechodzenia dóbr kultury z własności państwowej w prywatne ręce. Jednakże na problem ochrony dziedzictwa kulturowego po transformacji składa się wiele, bardziej i mniej oczywistych czynników, które są warte uwagi i głębszego zbadania. Z perspektywy ponad ćwierćwiecza można przyjrzeć się początkom procesów mających wpływ na opiekę nad zabytkami, jak także zweryfikować ich działanie i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Należy pamiętać, że problem dziedzictwa w obliczu transformacji dotyczy także innych państw byłego bloku wschodniego, dlatego zbadanie go i odniesienie do sytuacji w Polsce może znacząco poszerzyć postrzeganie zmian tego okresu.

Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskigo zaprasza wszytskich na III Ogólnopolską Konferencję Studencko – Doktorancką “Rozpoznać przeszłośc w teraźniejszości – Dziedzictwo w obliczu transformacji”, która odbędzie się w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 53 w Krakowie.

Tegoroczna edycja konferencji z cyklu “Rozpoznać przeszłośc w teraźniejszości” nakierowana jest na temty związane z dziedzictwem kulturowym w obliczu przemian ustrojowych w Polsce i krajach Europy Wschodniej i Środkowej. Konferencja ma na celu zarówno rozpoznanie, jak i podsumowanie procesów i zmian jakie zaszły w postrzeganiu dziedzictwa kulturowego w ciągu minionego ćwierćwiecza, problemów jakie niosły za sobą przekształcenia oraz zauważenie nowych koncepcji ochrony i zarządzania spuścizną mimnionego okresu.

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.