Konferencja “10 wyzwań Gospodarki Przestrzennej” + warsztaty – Warszawa, 19-21.05.2017

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej przy Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zaprasza na konferencję naukową z okazji dziesiątych urodzin Koła, której myślą przewodnią jest „10 wyzwań gospodarki przestrzennej”.

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń ekspertów z dziedzin planistyki, urbanistyki, ochrony środowiska oraz nauk społeczno-gospodarczych jak również prezentacja wyników badań naukowych w zakresie planowania przestrzennego.

Obchody 10-lecia Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej odbędą się w formie seminarium naukowego i wydarzeń towarzyszące. W ramach wydarzenia zorganizowane zostaną: ogólnopolska konferencja poświęcona współczesnym wyzwaniom gospodarki przestrzennej, sesja posterowa prezentująca najlepsze prace dyplomowe członków Koła oraz projekty badawcze Koła, warsztaty urbanistyczne poświęcone modernizacji dzielnicy Praga, szkolenia z umiejętności twardych i miękkich, spotkanie z absolwentami kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz obchody urodzin w klubie studenckim.

OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY URBANISTYCZNE

AKCJA MODERNIZACJA

WARSZAWA, 19-21.05.2017 

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej organizuje kolejną edycję warsztatów urbanistycznych pt.: „Akcja Kreacja”. Tegoroczne ogólnopolskie wydarzenie pod hasłem „Akcja – Modernizacja!” skupia szczególną uwagę na problem naprawy zdegradowanych obszarów miejskich, a w szczególności osiedli warszawskiej Starej Pragi. Wydarzenie stanowi wyjątkową platformę dialogu i wymiany doświadczeń między jego uczestnikami, gdyż zmierzą się oni z wyzwaniem stworzenia projektu przekształcenia jednego z osiedli w atrakcyjną, bezpieczną i przyjazną dla ludzi przestrzeń. Realizacja zadania odbywać się będzie w czteroosobowych grupach i zostanie oceniona przez Komisję Ekspercką. W skład komisji wejdą architekci, urbaniści oraz specjaliści związani z tematyką rewitalizacji miast. Autorzy najciekawszych rozwiązań otrzymają atrakcyjne nagrody. Zaproponowane przekształcenia przestrzenne poszczególnych zespołów będą stanowiły inspirację do tworzenia realnych planów i koncepcji, które podniosą standard życia mieszkańców oraz pozytywnie przekształcą występujące tam zdegradowane obszary kryzysowe. Warsztaty odbędą się w dniach 19-21 maja 2017 r.  Pierwszy dzień (piątek) stanowić będzie wprowadzenie do całego wydarzenia, kiedy to miejsce będzie miał panel prelekcyjny oraz spacer uczestników po Pradze. Kolejny dzień (sobota) zostanie przeznaczony na prace projektowe zespołów. Ostatni dzień (niedziela) to prezentacja efektów prac wszystkich zespołów oraz ogłoszenie wyników przez Komisję Ekspercką.

Fanpage 10 urodzin  na Facebook:
Konferencja “10 wyzwań Gospodarki Przestrzennej” na Facebook:
Warsztaty “Akcja Modernizacja” na Facebook:

 

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.