Kodeks urbanistyczno-budowlany przedstawiony w drugiej połowie roku

Wciąż czekamy na opublikowanie najnowszej wersji Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Zmianie uległy zapowiedzi dotyczące wprowadzenia projektu na ścieżkę legislacyjną. Według wcześniejszych – projekt miał być opublikowany jeszcze w pierwszym kwartale i trafić do prac sejmowych latem lub jesienią. Według najnowszych wypowiedzi prace legislacyjne mają rozpocząć się w drugiej połowie roku, a jesienią projekt trafić ma do Rady Ministrów. Zmniejsza się więc szansa, że pierwsze regulacje wejdą w życie na początku przyszłego roku.

Kodeks obejmować ma regulacje wszystkich kwestii związanych z planowaniem przestrzennym i uzyskiwaniem pozwolenia na budowę. Projekt, którego ostatnia z wersji zajmowała ponad 200 stron i 600 artykułów zmieni łącznie ponad 140 ustaw. Wśród głównych jego celów ministerstwo wskazuje skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, zapewnienie efektywnego gospodarowanie przestrzenią, zwiększenie transparentności procesów oraz wzmocnienie udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym.

Obecnie trwa etap wprowadzania zmian po konsultacjach społecznych i międzyresortowych, które zakończyły się w grudniu. O projekcie “kodeksu” debatowali niedawno posłowie podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodatkowo Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad przepisami wprowadzającymi kodeks. Nie wiadomo jeszcze jak traktowane będą decyzje o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę wydane przed uchwaleniem kodeksu. Czekamy również na przepisy określające potrzebę zmian uchwalonych już planów miejscowych. Inwestor będzie mógł uzyskać zgodę inwestorską na obszarze nieobjętym MPZP tylko na zasadzie wyjątku. Wymusić ma to na gminach przygotowywanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Te jednak nie będą mogły przeznaczać na zabudowę zbyt obszernych terenów.

Nie poznaliśmy również jeszcze regulacji ustaw o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach oraz o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego. Zawarte zostaną tam zasady dotyczące uzyskiwania tytułu urbanisty.

Po ich przedstawieniu, odbyć się mają ponowne konsultacje projektu na terenie całej Polski.