Jaworzno: Nowe Studium przyjęte

Rada Miejska w Jaworznie uchwaliła nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jak wskazuje miasto, jednym z najistotniejszych wyzwań, przed którym stanęli autorzy Studium, jest pytanie o gospodarczą przyszłość Jaworzna po wdrożeniu przez Unię Europejską strategii Zielonego Ładu, czyli odejścia od gospodarki opartej na węglu.

Wycinek zaprezentowanego projektu Studium Jaworzna

Wycinek zaprezentowanego projektu Studium Jaworzna

Nowa wersja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jaworzna stanowi próbę odpowiedzi na pytanie “co dalej po kopalniach i elektrowniach?”. Główny punkt ciężkości w dokumencie został położony na powiększenie i uspójnienie obszarów, które w przyszłości mają stać się zapleczem terenowym dla nowych przedsięwzięć produkcyjnych i usługowych. Celem ma być rozwój nowych gałęzi gospodarki na terenie miasta, szczególnie w jego zachodniej części.

Część północna i wschodnia tradycyjnie ma stanowić “zielone płuca” i obszary rekreacyjne dla mieszkańców. Łącznie blisko 70% powierzchni terenu miasta stanowią różnego rodzaju tereny zielone (kompleksy leśne, użytki zielone, parki).

Innym wyzwaniem, na które wskazali autorzy Studium są zagadnienia demograficzne, tj. migracje i starzenie się społeczeństwa. Jaworzno wskazuje na problem presji na “rozlewanie się” zabudowy mieszkaniowej na peryferyjnie usytuowane tereny zielone. Miasto jasno wskazuje, że zwiększa to koszty jego funkcjonowania. Odpowiedzią ma być wykorzystanie w celach mieszkaniowych terenów, które już wcześniej zyskały w zapisach planistycznych takie funkcje, a także dogęszczanie zabudowy. Jak wskazali autorzy dokumentu, Jaworzno dysponuje w planach niezabudowanymi terenami o funkcji mieszkaniowej, które wystarczą na najbliższe 30 lat rozwoju mieszkalnictwa.

Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert podziękował wszystkim pracownikom Gminy i zespołowi projektantów za prace nad zmianą Studium.

To ogromnie ważny dokument, praca nad nim nie była prosta, trzeba było przejść przez szereg trudnych uzgodnień, a także negocjacji z wieloma instytucjami – zwłaszcza po zmianie przepisów. Czeka nas niejedno trudne wyzwanie w przyszłości i ten dokument daje nam szansę do zmierzenia się z rzeczywistością na nowo. Bez niego, za kilka lat bylibyśmy kompletnie bezradni wobec zmian, które nastąpią. Wkrótce zaprocentują te uregulowania i wyzwania, które podjęliśmy przy poprzedniej edycji Studium. To dzięki uporowi i ciągłemu doskonaleniu naszych strategii nadaliśmy odpowiednie zapisy i uwarunkowania terenom z ogromnym potencjałem inwestycyjnym, na których pojawia się szansa lokalizacji dużych przedsiębiorstw. Otwieramy sobie szanse, które będą miały pozytywny skutek w przyszłości, dla kolejnych pokoleń jaworznian

– podkreśla prezydent Silbert.

Jak podkreślał Teobald Jałyński, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury, zarówno zmiana Studium, jak i procedowane obecnie plany zagospodarowania przestrzennego odpowiadają na wyzwania po 2025 roku.

Ustalenia funkcji terenów, zbilansowania wskaźników, określenia miejsc do różnych rodzajów zabudowy i ustaleń ekologicznych są podstawą do rozwoju gospodarczego i społecznego Jaworzna w przyszłości.

Radni przyjęli Studium w listopadzie. Nowe plany miejscowe będą musiały być zgodne z przyjętym dokumentem. Miasto wskazuje również, że w niedalekiej przyszłości czeka je weryfikacja dotychczasowych planów miejscowych i sukcesywne ich aktualizowanie. Wyłożenie publiczne przyjętego Studium odbyło się latem (Informowaliśmy o nim na naszej stronie). Z projektem zmiany studium można zapoznać się poniżej.

26-349-2020