Jakie kroki może podjąć prezydent w sprawie ustawy deregulacyjnej?

Do środy, 4 czerwca, Prezydent musi podjąć decyzję w sprawie ustawy deregulacyjnej.

Po przedstawieniu ustawy Prezydentowi przez Marszałka Sejmu, ten podpisuje ją w przeciągu 21 dni i zarządza jej publikację w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że w sprawie ustawy “deregulacyjnej”, Bronisław Komorowski musi podjąć decyzję do najbliższej środy, 4 czerwca. Jakie są inne możliwości niż jej podpisanie?

  • Prezydent może przed podpisaniem ustawy skierować ustawę do zbadania zgodności z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny. Jest to tak zwany wniosek „prewencyjny”. Sugerują tak w swoich listach między innymi Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu i Krajowa Rada Polskiej lzby Urbanistów. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna, że ustawa jest niezgodna, Prezydent odmówi jej podpisania. Gdy niezgodne okażą tylko jej części, prezydent podpisze ją z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwróci Sejmowi w celu ich poprawy. W tej sytuacji wejście w życie ustawy zależy więc od treści wyroku wydanego przez Trybunał.
  • Konstytucja przewiduje możliwość wystąpienia przez Prezydenta do TK z tzw. wnioskiem „następczym” o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Wniosek taki Prezydent może złożyć, w dowolnym czasie dla obowiązujących ustaw. Wniosek ten nie wpływa na obowiązywanie objętego nim aktu prawnego, więc nie powstrzymałby on skutków przyjętej ustawy.
  • Bronisław Komorowski posiada również tak zwane uprawnienie weta i może zwrócić się do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy. Sejm może weto Prezydenta odrzucić większością kwalifikowaną 3/5 głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Weto prezydenckie oznacza zakwestionowanie całej ustawy. Rozwiązanie takie jest jednak w przypadku ustawy deregulacyjnej mało prawdopodobne.
fot. Sfu (Wikimedia Commons) / lic. CC BY-SA 4.0
fot. Sfu (Wikimedia Commons) / lic. CC BY-SA 4.0

Rządowy projekt ustawy wpłynął do sejmu 17 lipca 2013 roku jako druga z transz procesu deregulacji zawodów. Ponad miesiąc temu informowaliśmy o tym, że projekt został przyjęty przez Sejm po trzecim czytaniu. Projekt uzyskał również poparcie Senatu. W Senacie, w trakcie prac, pojawiły się pomysły poprawek które zachowałyby zawód urbanisty bądź włączyły urbanistów do struktur Izby Architektów. Nie zdecydowano się jednak na takie rozwiązania.

Zaznaczyć trzeba też fakt pojawiania się częstych błędów na stronie sejmowej przy druku ustawy nr 1576. Przez okres przynajmniej kilku godzin na stronie widniał zapis o podpisie ustawy przez Prezydenta RP w dniu jej przekazania, czyli 14 maja. Kilka dni później ze strony sejmowej zniknął znów zapis o przekazaniu ustawy prezydentowi.