Waldemar Izdebski nie będzie już Głównym Geodetą Kraju

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwołał dzisiaj dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego ze stanowiska Głównego Geodety Kraju. Zastąpi go Alicja Kulka.

Waldemar Izdebski pełnił funkcję Głównego Geodety Kraju i zarządzał Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (7 czerwca 2018 r. – 13 maja 2022 r.). Podczas jego kadencji prowadzono między innymi rozwój usług w ramach Geoportalu. W efekcie serwis w ciągu jego kadencji zanotował kilkukrotny wzrost liczby jego użytkowników. Wprowadzono również zmiany związane z nowelizacjami Prawa Geodezyjnego i Katograficznego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, skutkująca uwolnieniem wielu danych, w tym map topograficznych, zdjęć lotniczych, danych uzbrojenia terenu czy danych geometrycznych ewidencji gruntów i budynków. Jednocześnie to podczas kadencji Izdebskiego odbył się spór z Urzędem Ochrony Danych Osobowych o publikowanie danych dotyczących ksiąg wieczystych w usłudze Geoportal.

Waldemar Izdebski | fot. gov.pl

Waldemar Izdebski | fot. gov.pl

Decyzją premiera, od jutra obowiązki Głównego Geodety Kraju pełnić będzie Alicja Kulka, dotychczasowa zastępczyni GGK. Funkcję tę pełniła od marca 2019 roku. Jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wyższej Szkoły Biznesu w Pile (studia podyplomowe z szacowania nieruchomości) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (studia podyplomowe w zakresie systemów informacji geograficznej). Praktykę zawodową zdobywała w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Katowicach. Następnie prowadziła własną firmę geodezyjną. Była też m.in. dyrektorem Departamentu Informacji o Nieruchomościach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, a także geodetą Miasta Tychy i wiceprezydentem  miasta Tychy ds. gospodarki przestrzennej. Przed objęciem stanowiska Zastępcy GGK pełniła funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – jednostki budżetowej województwa śląskiego.

Alicja Kulka, p.o. Glównego Geodety Kraju od 05.2022 | fot. gov.pl

Alicja Kulka, p.o. Glównego Geodety Kraju od 05.2022 | fot. gov.pl