III Edycja Konkursu “Zaplanuj swoją przestrzeń”

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zaprasza do wzięcia udziału w III Edycji Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pod nazwą “Zaplanuj swoją przestrzeń”

Konkurs Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pod nazwą „Zaplanuj swoją przestrzeń” jest konkursem o charakterze otwartym i ogólnopolskim skierowanym do uczniów szkół średnich. Ma na celu wyłonienie osób zainteresowanych problematyką gospodarowania przestrzenią, a jego laureaci zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej.

Pierwszy etap Konkursu odbywa się drogą internetową i polega na rozwiązaniu pytań testowych. 40 uczniów o największej liczbie punktów zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu: w formie pisemnej w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Dziesięciu najlepszych uczestników trafi do finału w formie ustnej, podczas którego Komisja Konkursowa wyłoni trzech laureatów.

Celem Konkursu jest również rozpropagowanie kierunku Gospodarka Przestrzenna, poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań w zakresie planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół średnich.

Terminy
01.02.2018 - 09.03.2018 - Eliminacje - etap internetowy

22.03.2018 - Etap centralny oraz finał konkursu/su_box]

Uwaga! Ze


względu na duże zainteresowanie konkursem i liczne prośby uczestników Komisja Konkursowa zdecydowała o przedłużeniu Etapu 1 (internetowego) Konkursu wiedzy o gospodarce przestrzennej "Zaplanuj swoją przestrzeń" do dnia 9 marca 2018.

Więcej informacji na stronie konkursu