AKTUALNOŚCI

II edycja konferencji „Normalizacja dla Smart Cities”

Już po raz drugi Polski Komitet Normalizacyjny zorganizował konferencję z cyklu „Normalizacja dla Smart Cities”, która odbyła się 16 listopada br. w EuroCentrum Office Complex w Warszawie. W trakcie spotkania zostały omówione praktyczne aspekty jak normy mogą wspomóc inteligentny rozwój miast i obszarów metropolitalnych.

Obchodzony 14 października Światowy Dzień Normalizacji, w tym roku z hasłem przewodnim: „Normy kształtują inteligentne miasta”, podkreśla, że właśnie dzięki normom miasta stają się bezpieczne, innowacyjne i zapewniają godną jakość życia mieszkańcom. Polski Komitet Normalizacyjny wpisując się w ten przekaz zorganizował drugą edycję konferencji „Normalizacja dla Smart Cities”.

Miasta już teraz stanowią główne centra europejskiej gospodarki i innowacji, jednocześnie są kluczowym źródłem zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Szacuje się, że do 2050 r. liczba mieszkańców miast wzrośnie dwukrotnie. Wszystkie więc muszą stawić czoła kwestiom związanym ze zwiększeniem wydajności energetycznej, infrastrukturą, transportem
i komunikacją oraz działaniom na rzecz ekologii. Jest to także ściśle powiązane z nowoczesną technologią i inwestowaniem w wiedzę i społeczeństwo. Za ideą inteligentnych miast kryje się konieczność kształtowania ich zrównoważonego rozwoju. W osiąganiu tych celów niezbędne są Polskie Normy.

Smart City nie powstanie bez norm. To właśnie normy zawierają wiedzę ekspercką i najlepsze praktyki, które miasta mogą wykorzystywać i dostosowywać do swoich indywidualnych potrzeb.

Uczestnicy konferencji dyskutowali o tym, jak normalizacja kształtuje i wspiera miasta przyszłości. Mówiono m.in. o inicjatywach normalizacyjnych, bezpieczeństwie w realizacji strategii inteligentnego miasta, celach, korzyściach i wyzwaniach w transformacji w miasto smart oraz o procesie certyfikacji na zgodność z normą PN-ISO 37120. O doświadczeniach „miasta szczęśliwego” opowiedział Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Gdyni, który na przykładzie swojego miasta pokazał nową jakość życia pierwszego certyfikowanego miasta
w Polsce.

Konferencja zgromadziła samorządowców, przedstawicieli polskiego biznesu, administracji państwowej, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, osoby prowadzące działalność gospodarczą, reprezentantów środowiska naukowego oraz federacji i stowarzyszeń branżowym.

Więcej na: www.pkn.pl; https://www.facebook.com/PolskaNorma/; https://twitter.com/PolskaNorma oraz w grudniowych Wiadomościach PKN.


Patronat honorowy: Ministerstwo Rozwoju, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem.

Patroni medialni: Dziennik „Rzeczpospolita”, magazyn: „Inteligentne Miasta i Regiony”, portale: Komunalny.pl. ForumBiznesu.pl, Urbnews.pl, InteligentneMiasta.pl oraz Smart City Blog