W Gorzowie powstanie Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji, który powołać ma Gorzów Wielkopolski, będzie stanowić łącznik pomiędzy mieszkańcami a urzędem w sprawach rewitalizacji.

Gorzów Wielkopolski | lic. pd-self

Radni tego miasta uchwalili Gminny Program Rewitalizacji Gorzów 2025+ w połowie grudnia ubiegłego roku. Główną ideą dokumentu jest ożywienie Śródmieścia Gorzowa Wlkp., co ma być zrealizowane dzięki osiągnięciu czterech celów: odbudowy spójności społecznej, ożywieniu gospodarczemu, poprawie jakości obszarów zamieszkania oraz odbudowie ładu przestrzennego. W konsultacjach i przeprowadzeniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych pomóc ma powołanie Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji ma być łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a urzędem w sprawach związanych z rewitalizacją. W jego skład wejdą: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz pozostałych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, właściciele i zarządcy nieruchomości z obszaru rewitalizacji, przedstawiciele władzy publicznej realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa oraz przedstawiciele Urzędu Miasta bądź miejskich jednostek organizacyjnych lub spółek miejskich.

Zasady funkcjonowania Komitetu określone mają być w najbliższych tygodniach. Konsultacje rozpoczną się w środę, 15 lutego. Tego dnia odbędzie się pierwsze spotkanie warsztatowe (godzina 17:00; Dom Historii Miasta, ul. Sikorskiego 5). W kolejną środę zaplanowany jest dyżur konsultacyjny. Konsultacje potrwać mają do 16 marca.

Więcej informacji i formularz konsultacyjny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej